Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Samen voor sterk sportakkoord

Eind november was in het clubhuis van voetbalvereniging VSCO ’61 de aftrapbijeenkomst voor het lokale sportakkoord in de gemeente Oldebroek. Onder leiding van sportformateur Kasper Doesborgh kregen diverse sportaanbieders te horen waar het lokale sportakkoord over gaat en wat de relatie is met het lokale preventieakkoord.

Ook is er in kaart gebracht wat we allemaal al doen in de gemeente Oldebroek op het gebied van sporten, bewegen en leefstijlthema’s.

Met een enthousiaste groep gaan we de komende maanden het akkoord verder invullen. We willen onze ideeën concreet maken en bepalen waar we de komende jaren mee aan de slag gaan.

Heeft deze avond gemist maar wilt u toch graag meepraten? Neem dan contact op met de Kasper Doesborgh via kasper@kansasports.nl. Aanhaken is zeker mogelijk!

Samen voor een sterk lokaal akkoord in de gemeente Oldebroek!