Woonlastenstijging in Oldebroek 9.7%, geen 22,6%

In diverse mediaberichten van 21 februari 2020 staat dat gezinnen in de gemeente Oldebroek de grootste lastenstijging van Oost-Nederland krijgen te verwerken. Dit beeld is niet juist.

Woonlasten

De Vereniging Eigen Huis heeft in haar overzicht een eenmalig in 2019 door de gemeente verstrekte compensatie van € 77,95 voor precariobelasting in mindering gebracht. Zij komt hierdoor op een stijging van 22,6%. De onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde waren in 2019 in totaal € 743,69. In 2020 is dit € 815,76. Een kostenstijging dus van 9,7% in plaats van 22,6%.

Wethouder financiën Ben Engberts: “Het is vervelend dat er nu een beeld ontstaan is dat de gemeente Oldebroek de grootste stijger van de provincie zou zijn. De gemeenteraad heeft zich juist ingezet om de lastendruk voor de inwoners zo laag mogelijk te houden. Gemeente Oldebroek heeft haar begroting voor de lange termijn ondanks de wegvallende precariobaten met ingang van 2021 al weten om te buigen. Door inzet op meerjarige verdien/besparingsmodellen heeft de gemeenteraad de lastendruk voor de inwoner daarbij weten te beperken tot minimale proporties, maar gaat de gemeente wel door in haar eigen ontwikkeling. De begroting werd daarmee door de provincie positief beoordeeld. De woonlasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) van meerpersoonshuishoudens zijn daarbij met 9,7% gestegen. Wij hebben de verkeerde interpretatie hiermee rechtgezet en zullen de Vereniging Eigen Huis daarvan in kennis stellen”.