Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Vijf inwoners Oldebroek ontvangen erepenning

Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing reikte op 8 januari 2020 tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oldebroek vijf Oldebroeker erepenning uit. De erepenningen worden toegekend door het college, op voordracht uit de samenleving.

De erepenning gaat naar mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de plaatselijke samenleving. Dit jaar gingen de erepenningen naar: de heer Harm Wolf, de heer Joop van Bruchem, mevrouw Jeanet Kragt, mevrouw Joke van Rijssen-Mensink en mevrouw Gedi Labots. 

De heer Harm Wolf, actief voor El Shadday, Pauluskerk en Tafeltje Dekje 

De heer Wolf is al vele jaren bestuurslid van het zangkoor El Shadday en hij verzorgt wekelijks de kerkbrief voor de Pauluskerk in Wezep. Daarnaast is hij al vele jaren chauffeur voor Tafeltje Dekje.
Naast de vaste klussen is hij dagelijks/wekelijks bezig om zich voor anderen in te zetten. Hij staat voor iedereen klaar. Met een luisterend oor of hand- en spandiensten. 

De heer Joop van Bruchem: actief voor Avondvierdaagse Wezep en vrijwillige politie

De heer van Bruchem is voorzitter van de projectgroep Avondvierdaagse Wezep e.o. En hij is coördinator veiligheid en verkeer. Daarnaast is hij actief als politievrijwilliger, in de functie van coördinator van het cluster politievrijwilligers. Eerder was hij instructeur evenementen verkeersregelaars. Activiteiten die zeker meehelpen bij zijn rol voor de avondvierdaagse in Wezep.

Mevrouw Jeanet Kragt: actief voor Kledingdepot Dorcas 

Mevrouw Kragt heeft 25 jaar lang bij haar thuis een Dorcas-kledingdepot gehad. Mevrouw Kragt sorteerde de kleding en zorgde dat deze weer een goede bestemming kreeg. De opbrengst was voor Dorcas. Toen de Dorcas-winkel in Hattemerbroek kwam heeft ze besloten met haar depot te stoppen. Mevrouw heeft bij het opzetten van de Dorcas-winkel in de organisatie gezeten. Ze is nu zelf niet meer werkzaam in de winkel. Daarnaast organiseert zij elk jaar de landelijke Dorcas voedselactie in Wezep. 

Mevrouw Joke Van Rijssen-Mensink: actief voor De Hulllen 

Mevrouw van Rijssen is al 25 jaar vrijwilliger bij Het Baken. Elke vrijdagavond helpt ze met het diner in De Hullen. Daarnaast is ze een aantal keren per maand vrijwilliger in het naaicafé. Samen met een aantal dames repareert en verstelt ze kleding, ze is altijd coupeuse geweest. Ook gaat ze regelmatig met de broodkar rond en helpt ze bij het organiseren van de weeksluitingen. Activiteiten die door de bewoners van De hullen zeer gewaardeerd worden. Naast haar inzet voor De Hullen is mevrouw Van Rijssen ook actief voor de Dorcas winkel in Elburg en tot voor kort ook voor de Hartstichting.

Mevrouw Gedi Labots: actief voor Oranjecomité Wezep, avondvierdaagse en de kinderkerk 

Mevrouw Gedi Labots is al jarenlang actief voor de stichting Oranje Comité Wezep. Sinds een aantal jaren zelfs als voorzitter. Daarvoor hield ze zich bezig met het werven van vrijwilligers, verkeersregelaars en sponsoren.  Als voorzitter regelt ze de omlijsting van het evenement, zoals attracties en de veiligheid en het aansturen van vrijwilligers. Daarnaast zet ze zich ook al vele jaren in als verkeersvrijwilliger bij de avondvierdaagse in Wezep. Ze was actief voor de kinderkerk en heeft diverse mantelzorgtaken binnen haar familie. 

Vijf inwoners Oldebroek ontvangen erepenning

Van links naar rechts: Dhr. Wolf, burgemeester Haseloop, Dhr. van Bruchem, Mevr. Kragt, Mevr. Labots en Mevr. van Rijssen-Mensink.