Geluidsoverlast melden Defqon

Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019 vindt het evenement Defqon op het evenemententerrein bij Walibi plaats. Walibi heeft hiervoor de vereiste vergunningen, maar afhankelijk van de windrichting en het volume van de muziek kan dit overlast opleveren.

Net als in 2018 vinden er geluidmetingen plaats in de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek.

Overlast doorgeven

Als u overlast ervaart tijdens het evenement, kunt u dit direct aan ons melden via WhatsApp of per sms op nummer 06 82 66 35 75 (u kunt niet bellen). Geef daarbij de mate van overlast, uw adres en postcode door. Hiermee krijgt de geluidsdeskundige ter plaatse beter inzicht in de ervaren geluidsoverlast. U krijgt geen reactie op uw melding en de melding wordt niet als officiële klacht in behandeling genomen.

Klacht

Wilt u dat uw melding in behandeling wordt genomen als klacht, dan kunt u uw klacht doorgeven aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) via www.ofgv.nl/contact.

Alle geluidsklachten die daar binnenkomen met betrekking tot deze evenementen worden door de OFGV geregistreerd, geanalyseerd en indien van toepassing met advies teruggekoppeld aan de gemeente Dronten. Daarnaast adviseert de OFGV over de resultaten van de geluidsmetingen die zij uitvoeren aan de gemeente Dronten. De gemeente bepaalt vervolgens of, en zo ja wat, eventuele vervolgstappen zijn.

Verwerking meetresultaten

Met de meetresultaten van onze geluidmetingen, onderzoeken wij of de vergunningsvoorschriften voldoende bescherming bieden en of ze nog voldoen aan de beste beschikbare technieken. De uitkomsten hiervan worden besproken met de gemeente Dronten. Tevens zullen de resultaten in het najaar op de gemeentepagina verschijnen.