Oktober 2019

 • Snoeien van laan- en straatbomen

  29 oktober 2019

  In het najaar worden er weer bomen gesnoeid in gemeente Oldebroek. Vanaf november wordt er op verschillende locaties in Wezep gestart met de snoeiwerkzaamheden.

 • Werkzaamheden aan de De Zeuven Heuvels in Wezep

  29 oktober 2019

  Vanaf maandag 4 november 2019 worden er rioleringswerkzaamheden verricht aan De Zeuven Heuvels in Wezep.

 • Informatieavond over steun- en pleeggezinnen

  23 oktober 2019

  Kinderen hebben een stabiele leefsituatie, liefde en aandacht nodig. Niet in ieder gezin lukt dit even goed. Daarom worden gezinnen in de regio Noord-Veluwe op een laagdrempelige manier geholpen door steun- en pleegouders. Wilt u ook graag iets betekenen voor deze kinderen? Kom dan naar één van de informatieavonden.

 • Doet u weer mee aan de Snelkooksessie?

  22 oktober 2019

  Vele inwoners, vrijwilligers en professionals hebben met ons meegedacht over het recept voor een sociaal en leefbaar Oldebroek. Al die input is verwerkt in het beleidsplan Sociaal Domein 2019- 2022.

 • De Nationale Duurzame Huizen Route op 2 en 9 november 2019

  22 oktober 2019

  Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 2 en 9 november 2019 stellen huiseigenaren in heel Nederland en ook in de gemeente Oldebroek hun huis open om anderen te laten zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt.

 • Welkom bij het Sociaal Team! Vanaf november ook in Oldebroek

  22 oktober 2019

  Naast De Brinkhof in Wezep kunt u vanaf maandag 4 november 2019 ook terecht bij het Sociaal Team in het gemeentehuis in Oldebroek. Op woensdagen is het Sociaal Team ook ’s avonds aanwezig.

 • Mantelzorger? Onze mantelzorgcoach biedt u een steuntje in de rug

  22 oktober 2019

  Mantelzorgers zorgen voor een naaste die zich niet alleen kan redden. Soms ben je er niet van bewust dat je een mantelzorger bent, zoals moeder Monique. En hoe zwaar de zorg vaak is. Dan is fijn om extra ondersteuning te krijgen. Bijvoorbeeld van een mantelzorgcoach.

 • Provincie Gelderland ontvangt EER Award

  22 oktober 2019

  Onze provincie mag zich in 2019 de meest ondernemende regio van Europa noemen. Het Europees Comité van de Regio’s heeft de EER Award dit jaar aan de provincie Gelderland toegekend.

 • Geslaagde avond voor zelfbeheerders in Oldebroek

  22 oktober 2019

  De gemeente Oldebroek heeft meer dan 65 groenstroken die onderhouden worden door 125 bewoners; de zogenaamde ‘zelfbeheerders’. Op dinsdag 15 oktober werd een grote groep van deze inwoners in het zonnetje gezet door wethouder Bob Bergkamp in Gasterij De Zeuven Heuvels in Wezep.

 • Provincie Gelderland reikt taart uit aan ondernemers gemeente Oldebroek

  18 oktober 2019

  De provincie Gelderland heeft bij het Bussinessevent Roots in the Woods op Landal ’t Loo de EER Dankjeweltaart uitgereikt aan de Bedrijvenkring Oldebroek (BKO), Ondernemersvereniging Oldebroek (OVO) en Ondernemersvereniging Wezep Hattemerbroek (OWH).

 • Goed afval scheiden loont

  17 oktober 2019

  De colleges van de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek willen de hoeveelheid restafval in de gemeenten terugdringen. Een eerste stap hiernaartoe is 100 kg restafval per inwoner in 2022.

 • Werkzaamheden aan de Zuiderzeestraatweg

  15 oktober 2019

  Vanaf 18 oktober 2019 begint KWS Infra Zwolle in opdracht van de gemeente Hattem met de werkzaamheden aan de Zuiderzeestraatweg te Hattem. Op dit moment is KWS bezig met de voorbereidende grondwerkzaamheden in de buitenbermen op de kruising Zuiderzeestraatweg -industrieterrein Netelhorst. Er worden kabels en leidingen verlegd.

 • Dag van de armoede op 17 oktober

  15 oktober 2019

  Op donderdag 17 oktober is het de dag van de armoede. Op deze dag staan we stil bij het feit dat ruim 1 miljoen mensen in Nederland dagelijks de gevolgen van armoede voelen. In de gemeente Oldebroek zijn er ongeveer 750 huishoudens die op of rond het sociaal minimum leven.

 • Extra omzien naar de ander tijdens de Week van Respect

  15 oktober 2019

  Ieder jaar vindt de Week van Respect plaats, dit jaar in de week van 4 t/m 10 november 2019. Deze week staat landelijk in het teken van respect. Ook in de gemeente Oldebroek staat het thema respect centraal. Zo kunnen jongeren een Helden Award winnen en worden er verschillende gastlessen gegeven in de gemeente.

 • Opfriscursus rijvaardigheid voor oudere automobilisten

  15 oktober 2019

  Verkeerssituaties en verkeersregels veranderen van tijd tot tijd. Veel verkeersdeelnemers, vooral ouderen, hebben daar weleens moeite mee. Daarom organiseert Veilig Verkeer Nederland afdeling Oldebroek een theorie– en rijvaardigheidstest voor 65-plussers. Komt u naar de Opfriscursus Rijvaardigheid ouderen?

 • Sluitingstijden voor evenementen aangepast

  15 oktober 2019

  In de gemeente Oldebroek worden jaarlijks veel evenementen georganiseerd. Deze zorgen voor vermaak voor veel mensen, maar hebben ook invloed voor omwonenden.

 • Vergaderingen raadscommissies oktober 2019

  08 oktober 2019

  U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 15, 16 en 17 oktober 2019 in het gemeentehuis bij te wonen.

 • Wat heeft de gemeenteraad besloten op 26 september?

  08 oktober 2019

  De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 26 september 2019 verschillende besluiten genomen.

 • Kerngroep Oldebroek tegen Eenzaamheid

  08 oktober 2019

  Uit onderzoek van de GGD blijkt dat bijna 10% van alle inwoners in de gemeente Oldebroek, zo’n 2.300 personen, zeer ernstig eenzaam is. Niet alleen ouderen, ook jongeren.

 • Meet & Greet voor bedrijven en werkzoekenden

  08 oktober 2019

  Op donderdag 31 oktober organiseren de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek samen met UWV een Meet & Greet voor bedrijven in de regio en werkzoekenden. Zo’n 25 bedrijven presenteren zich met baanmogelijkheden en actuele vacatures.

 • Gratis ophaalservice takken en snoeihout

  08 oktober 2019

  U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 17 oktober 2019 is de zesde ronde.

 • College presenteert meerjarenbegroting 2020

  04 oktober 2019

  Het college van de gemeente Oldebroek presenteert de meerjarenbegroting 2020. Een lastige meerjarenbegroting vanwege de grote uitgaven in het Sociaal Domein en de wegvallende precario-opbrengsten (voor kabels en leidingen) vanaf 2022.

 • Tanja Haseloop beëdigd als burgemeester Oldebroek

  02 oktober 2019

  Op 3 oktober 2019 is mevrouw Tanja (T.H.) Haseloop-Amsing in een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Oldebroek. In een volle raadszaal in het gemeentehuis in Oldebroek zag het ruim toegestroomde publiek hoe Commissaris van de Koning in Gelderland de heer John Berends Tanja Haseloop beëdigde. Voor de recent aangetreden Commissaris van de Koning is Tanja Haseloop de tweede burgemeester die hij installeert.

 • Raadsvergadering 3 oktober 2019 live volgen

  02 oktober 2019

  Donderdag 3 oktober 2019 is er een buitengewone vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. De vergadering staat in het teken van de installatie van de nieuwe burgemeester van Oldebroek, mevrouw T.H. Haseloop-Amsing.

 • Nieuw: de Toekomstbestendig Wonen Lening

  02 oktober 2019

  Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. U kunt hiermee bijvoorbeeld uw woning isoleren, zonnepanelen plaatsen, uw badkamer op de begane grond plaatsen of asbest uit uw woning verwijderen.