Klachtenservice

Meldingen storingen

Voor het melden van gebreken aan wegen, trottoirs en riolering belt u (tijdens kantooruren) tel. 0525-638 254. Buiten kantooruren, wanneer er sprake is van ernstige gebreken waarvan het herstel niet kan wachten tot de volgende werkdag, kunt u bellen met tel. 0800-28 38 485.


Zoeken