Evenementenmelding

Wilt u een klein evenement organiseren, dat niet langer dan een dag duurt en waar maximaal 500 bezoekers komen? Dan hoeft u meestal alleen een melding te doen. De melding doet u bij de gemeente. Voldoet uw evenement niet aan de voorwaarden voor een melding? Vraag dan een evenementenvergunning aan. 

Evenement melden

U kunt ook schriftelijk een evenement melden (pdf, 677kb).

Voorwaarden

  • Er komen niet meer dan 500 personen.
  • Het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en hulpdiensten.
  • Het evenement duurt maximaal een dag en vindt plaats tussen 07.00 uur en 24.00 uur.
  • Er is voor 07.00 uur of na 23.00 uur geen muziek. 
  • U meldt het evenement 3 weken van te voren bij de gemeente. 
  • Er is een organisator bij het evenement aanwezig en hij/zij informeert eventuele omwonenden minstens een week van te voren over het evenement.

Kijk van te voren ook of u een verkeersbesluit, een geluidsontheffing of een ontheffing Drank- en Horecawet aan moet vragen. 

Kosten

Het melden van een evenement is gratis.