Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren, zoals een optocht, braderie of sporttoernooi? Dan moet u in de meeste gevallen een evenementenvergunning aanvragen. U heeft een vergunning nodig wanneer:

 • het aantal bezoekers uit meer dan 500 personen bestaat;
 • het evenement start voor 07.00 uur en/of eindigt na 24.00 uur;
 • het evenement een grote belemmering vormt voor het verkeer.

Voor evenementen met minder dan 500 bezoekers kunt u meestal volstaan met een evenementenmelding.

Evenementenvergunning aanvragen

U kunt ook schriftelijk een evenementenvergunning aanvragen (pdf, 581kb)

Voorwaarden

 • Voor evenementen tot 2500 bezoekers vraagt u 8 weken van tevoren een vergunning aan. 
 • Voor grote (risico-)evenementen met meer dan 2500 bezoekers vraagt u 14 weken van tevoren een vergunning aan.

Kosten

 • Voor een evenement met 0 tot 500 bezoekers: € 102,60 (met uitzondering van eventuele ontheffingen voor geluid, verkeer, Drank- en Horecawet etc.)
 • Voor een evenement van 500 bezoekers tot 1000 bezoekers: € 153,90
 • Voor een evenement van 1000 bezoekers tot 2500 bezoekers: € 205,20
 • Voor een evenement met meer dan 2500 bezoekers: € 307,80

Het tarief bedraagt voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) 50% van het tarief van bovenstaande categorieën.

Bijzonderheden

Voor het organiseren van evenementen gelden regels. Bekijk de regels voor vergunningplichtige evenementen:

Bezwaar en beroep

De gemeente kan de vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • In het belang van de openbare orde.
 • De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen kan niet worden gegarandeerd.
 • In het belang van de zedelijkheid (normen en waarden) of gezondheid.
 • Ter bescherming van het milieu.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie