Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Naar het Omgevingsloket

Vergunningcheck

Met de vergunningcheck van het Omgevingsloket ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft of niet.

Vooroverleg

Twijfelt u of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt goedgekeurd? Of dat uw bouwplan in het bestemmingsplan past? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen.

Regels bij bouwactiviteiten

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt is het verstandig om te kijken welke regels en/of gegevens van belang zijn voor uw plan. Denk bijvoorbeeld aan:

Boom kappen

Als u een boom wilt (laten) kappen, controleert u eerst of:

Staat de boom op de lijst of in de begrenzing van de groene wijk? Dan moet u altijd een omgevingsvergunning voor de activiteit kap aanvragen.

Staat de boom hier niet op? Dan heeft u geen omgevingsvergunning voor de activiteit kap nodig.

Uitvoeren werkzaamheden bij boom kappen

In beide gevallen kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben voor de activiteit aanleg/uitvoeren van werken of werkzaamheden. Dat is geregeld in een bestemmingsplan. Daarnaast kan er ook provinciale wetgeving gelden (zie trefwoord Natuurbescherming).

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. In de tarieventabel bij de legesverordening 2019 kunt u de kosten voor uw aanvraag vinden.

Termijn

De behandeltermijn is maximaal 8 weken. Voor complexe aanvragen is de behandeltermijn maximaal 6 maanden. Beide behandeltermijnen kunnen eenmalig worden verlengd met 6 weken. Na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u schriftelijk bericht over de termijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken. Samen met een medewerker bekijkt u welke wettelijke regels voor uw plan gelden. De informatie die u krijgt is geen definitieve beoordeling van uw plan. Als u technisch advies of gedetailleerde informatie nodig heeft, raden wij u aan een deskundige te raadplegen zoals een architect.