Bekendmakingen week 17 2018

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • In verband met Koningsdag 2018 zijn op vrijdag 27 april 2018 tussen 07.00 en 21.00 uur de volgende straten in Oldebroek afgesloten voor al het verkeer:
  • Spronksweg, vanaf de Beeklaan tot aan de Van Asch van Wijcklaan
  • Van Asch van Wijcklaan, tussen de Crocusstraat en de Stationsweg
  • Crocusstraat, tussen de Van Asch van Wijcklaan en de Narcisstraat
  • Narcisstraat geheel
  • Tulpstraat, tussen de Van Asch van Wijcklaan en de Narcisstraat
  • Van Sytzamalaan, tussen de Spronksweg en de Stationsweg
  • Het parkeerterrein ten zuiden van de Emté en de brandweerkazerne
  • Er is een hoogtebeperking (max. 3 m) voor de Van Asch van Wijcklaan (deel Spronksweg – Anjerstraat) en de Van Sytzamalaan (deel Spronksweg – van Asseltsweg). Dit wordt aangegeven met borden.
 • Aan het Oranje Comité Oosterwolde wordt ontheffing verleend voor het vervoeren van personen in een open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig, bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets tijdens Koningsdag 2018 in Oosterwolde.
 • In verband met het houden van de sponsortocht ‘Tour de Dellen’ op zaterdag 23 juni 2018 gelden van 09.00 tot 16.00 uur de volgende maatregelen:
  • De Bovendwarsweg, tussen de Laanzichtsweg en de Feithenhofsweg in Oldebroek, is afgesloten voor al het verkeer.
  • Er is een omleidingsroute vastgesteld via de Veenweg tussen de Laanzichtsweg en de Ottenweg.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Bovenheigraaf 36 R1 in 't Loo, aanleggen van een uitrit (0269201800245 - 12 april 2018).
 • Schiksweg 37 in Oosterwolde, kappen van acht essen (0269201800246 - 12 april 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 156 in Oldebroek, verbouwen van de woning (0269201800250 - 13 april 2018).
 • Nabij Middeldijk in Hattemerbroek, realiseren van een drijvend zonnepark (0269201800252 - 13 april 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 636 in Hattemerbroek, kappen van een boom (0269201800253 - 16 april 2018).
 • Mheneweg Zuid 1B in Oldebroek, uitbreiden van een bestaande hal (0269201800256 - 18 april 2018).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Bovenstraatweg 44A in Oldebroek, kappen van tien eiken, een berk en een populier (met herplantplicht) (0269201700656 - 18 april 2018).
 • Zernikestraat 8 in Wezep, bouwen van een opslaghal en aanleggen van een uitrit (0269201800053 - 13 april 2018).
 • Hulweg 2A in Oosterwolde, kappen van een populier (geen herplantplicht) (0269201800114 - 13 april 2018).
 • Winterdijk 19 in Oosterwolde, kappen van vijf populieren (met herplantplicht) (0269201800149 - 13 april 2018).
 • Eekterweg 34 in Oosterwolde, kappen van een eik en twee esdoorns (met herplantplicht) (0269201800156 - 18 april 2018).
 • Klompenmakersweg 58 in Wezep, kappen van een spar (geen herplantplicht) (0269201800215 - 13 april 2018).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 629 in Hattemerbroek, wijzigen van het gebruik (detailhandel in wonen) en vernieuwen/plaatsen van kozijnen in voor- en zijgevel (0269201800102 - 17 april 2018).

Evenementen

Verleende evenementenvergunning

 • Meneer G. Wessels uit Oldebroek, namens Chr. Oranjevereniging Oldebroek, voor het houden van verschillende activiteiten tijdens Koningsdag op vrijdag 27 april 2018 van 10.00 tot 20.30 uur en op nader aan te geven data in 2019 en 2020 op en in de omgeving van het Raadhuisplein in Oldebroek. Ook wordt ontheffing verleend op het verbod om een omroepinstallatie te gebruiken tijdens de Koningsdagactiviteiten. Deze ontheffing geldt op vrijdag 27 april 2018 tussen 10.30 en 20.30 uur. 

Geluidsontheffing

 • Meneer G.J. van ’t Hul uit Oldebroek, namens Kokki’s Café, wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur te gebruiken voor (live) muziek tijdens een jubileumfeest op het perceel Vierschotenweg 4 in ’t Loo op vrijdag 24 augustus 2018 van 20.00 uur tot 01.00 uur.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Middeldijk 4 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800247 - 12 april 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 16 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen 0269201800248 - 12 april 2018).
 • Sportlaan 6 in 't Loo, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800249 - 13 april 2018).
 • Bovenstraatweg 59 in Oldebroek, verwijderen van een schoorsteen en asbesthoudende materialen (0269201800254 - 17 april 2018).

Ingediende melding gesloten bodemenergiesysteem

 • Rondweg 30 in Wezep, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem (0269201800255 - 18 april 2018).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.