Bekendmakingen week 32 2018

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Rondweg hoek Zernikestraat in Wezep, kappen van vier eiken (0269201800453 – 26 juli 2018).
 • Bovenstraatweg 65 A in Oldebroek, plaatsen van een aanbouw (0269201800455 – 26 juli 2018).
 • Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek, aanbrengen van terreinverharding (0269201800465 – 2 augustus 2018).
 • Hogekamp naast nummer 45 en de Hagen naast nummer 117 in Oldebroek, kappen van twee berken, zeven populieren, een eik en een prunus (0269201800451 – 26 juli 2018).
 • Klinkenberg (parkeerplaats) in Wezep, kappen van zes bomen (0269201800450 – 26 juli 2018).
 • Mulligenweg 8 R39 in Oldebroek, kappen van drie naaldbomen (0269201800464 – 30 juli 2018).
 • Rondweg nabij nummer 44 in Wezep, oprichten van een bedrijfshal (0269201800456 – 26 juli 2018).
 • Vreeweg 25 in 't Loo Oldebroek, vervangen van bijgebouwen (0269201800452 – 26 juli 2018).
 • Vreeweg 69 in 't Loo Oldebroek, vervangen van een bijgebouw (0269201800462 – 30 juli 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 175 in Oldebroek, wijzigen van de bestemming Groen naar Wonen (0269201800463 – 30 juli 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 396 in Oldebroek, oprichten van een woning (0269201800459 – 27 juli 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 75 in Oldebroek, aanleggen van een inrit (0269201800460 – 29 juli 2018).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Voskuilerdijk 22 in Hattemerbroek, wijzigen van de bestaande vergunning (bedrijfsgebouw met woning) (0269201800264 – 27 juli 2018).
 • Groote Woldweg 75B in Oosterwolde, verbouwen van een loods (0269201800277 – 30 juli 2018).
 • Sportlaan nabij 1 / Harm Aartsweg nabij 83 in 't Loo Oldebroek, plaatsen van een bijenstal (0269201800368 – 2 augustus 2018).
 • Oostendorperstraatweg 69 in Oosterwolde, plaatsen van 60 zonnepanelen (0269201800380 – 1 augustus 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 400A in Oldebroek, oprichten van een woning met bijgebouw (0269201800397 – 31 juli 2018).
 • Stationsweg 70 in Oldebroek, aanpassing op verleende vergunning (0269201800436 – 1 augustus 2018).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Zuiderzeestraatweg 601 in Wezep, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800457 – 26 juli 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 504 in Wezep, slopen van een hoofdgebouw (0269201800466 – 1 augustus 2018).
 • Prunusstraat 15 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800467 - 1 augustus 2018).
 • Stationsweg 26 in Wezep, slopen van een hoofdgebouw (0269201800468 – 1 augustus 2018).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Groote Woldweg 75B in Oosterwolde, veranderen van het bedrijf (verlengen van bestaande loods voor houtsnipperopslag) (0269201800458 – 27 juli 2018).
 • Verlengde Looweg 7 in Oldebroek, veranderen van het bedrijf (0269201800469 - 2 augustus 2018).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op http://www.officielebekendmakingen.nl/.