Bekendmakingen week 50 2018

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 253 in Oldebroek, splitsen van het  perceel (0269201800646 - 30 november 2018).
 • Seringstraat, Hulststraat, Cotoneasterstraat, Hazelaarstraat, Sneeuwbesstraat, Forsythiastraat, Ligusterstraat, Lavendelstraat, Esdoornstraat in Wezep, diverse onderhoudswerkzaamheden (0269201800648 - 30 november 2018).
 • Bovendwarsweg 64 in Oldebroek, kappen van een eik (0269201800649 - 3 december 2018).
 • Doornkamp 8 in Oldebroek, aanbouwen van een bijkeuken (0269201800650 - 3 december 2018).
 • Eekterweg 35 A in Oosterwolde, uitbreiden van de woning en het vervangen van een bijgebouw (0269201800653 - 4 december 2018).
 • Hanesteenseweg 11 in Hattemerbroek, starten van een Bed & Breakfast (0269201800655 - 4 december 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 179 in Oldebroek, kappen van bomen (0269201800656 - 5 december 2018).
 • Van Pijkerenlaan 47 in Oldebroek, verbreden van de oprit (0269201800658 - 5 december 2018).
 • Hertenlaan 5 in Wezep, kappen van negen dennen (0269201800659 - 3 december 2018).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Groote Woldweg 89 in Noordeinde, kappen van vijf eiken, vier essen, twee prunussen en vier elzen (herplantplicht) (0269201800607 - 30 november 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 178 in Oldebroek, kappen van een esdoorn (0269201800595 - 30 november 2018).
 • Brandsweg 11 in Wezep, kappen van 8 eiken (0269201800597 - 30 november 2018).
 • Vreeweg 43 in 't Loo, uitbreiden van de woning en het bouwen van een carport (0269201800501 - 3 december 2018).
 • Stationsweg 53 in Wezep, oprichten van een woning (0269201800506 - 3 december 2018).
 • Koningin Wilhelminalaan 9 in Wezep, kappen van twee dennen en een conifeer (0269201800621 - 4 december 2018).
 • Portsweg 6 in Wezep, kappen van drie coniferen (0269201800626 - 5 december 2018).
 • Grachtenweg 17A in Oosterwolde, oprichten van een woning met bijgebouw (0269201800496 - 6 december 2018).
 • Essenakker 28 in Oosterwolde, vervangen van de overkapping (0269201800535 - 30 november 2018).
 • Kerkweg 49 in Wezep, kappen van een watercipres (0269201800630 - 6 december 2018).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Mheneweg Zuid 52 in Oldebroek, vervangen van bedrijfsbebouwing (0269201800403 - 3 december 2018).
 • Voskuilerdijk 55 in Hattemerbroek, het vervangen van een bestaande schuur door een onderkelderde aanbouw met garage (0269201800526 - 4 december 2018.
 • Koemkolkweg 5 in Oosterwolde, veranderen van een pluimveehouderij (0269201800547 - 3 december 2018).

Drank en Horeca

Verleende Drank- en Horecavergunning

 • Mitra Drankspeciaalzaak voor het uitoefenen van een slijtersbedrijf op het perceel Meidoornplein 71 in Wezep (1011797- 30 november 2018).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • de Soppeweg 1 in Wezep, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800645 - 29 december 2018).
 • Heidepad 26 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800651 - 30 december 2018).
 • Ottenweg 26 A in Oldebroek, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen, (0269201800652 - 30 november 2018).
 • de Soppeweg 1 in Wezep, slopen van de woning en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800644 - 29 november 2018).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.