Bekendmakingen week 48 2018

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Stationsweg 59 in Wezep, uitbreiden van de woning (0269201800620 - 16 november 2018).
 • Koningin Wilhelminalaan 9 in Wezep, kappen van twee dennen en een conifeer (0269201800621 - 16 november 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 701 in Hattemerbroek, plaatsen van een pré-mantelzorgwoning (0269201800622 - 19 november 2018).
 • Portsweg 6 in Wezep, kappen van drie bomen (0269201800626 - 20 november 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 383 in Oldebroek, vergroten van de woning (0269201800627 - 20 november 2018).
 • Oude weg 3 in Hattemerbroek, plaatsen van twee dakkapellen (0269201800628 - 20 november 2018).
 • Zwarteweg 69 in Oosterwolde, kappen van acht essen (0269201800629 - 20 november 2018).
 • Kerkweg 49 in Wezep, kappen van een boom (0269201800630 - 21 november 2018).
 • Oostendorperstraatweg 72 in Oosterwolde, aanleggen van een paardenbak (0269201800633 - 22 november 2018).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Groen van Prinstererlaan 25 in Wezep, realiseren van bijgebouwen (0269201800474 - 22 november 2018).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Meidoornpassage 1A in Wezep, verbouwen en wijzigen van de gevelpanelen (0269201800522 - 16 november 2018).
 • Essenakker 28 in Oosterwolde, vervangen van de overkapping (0269201800535 - 20 november 2018).

Vergunningen

Collectevergunning

 • Vereniging Bartimeus Sonneheerdt gaat collecteren in de gemeente Oldebroek van 2 tot en met 8 december 2018 (58236 - 28 september 2018).

Loterijvergunning

 • Zaterdag 1 december 2018 wordt er een zaalverloting gehouden door Vogelvereniging De Vogelvriend op het adres Nieuwlandsweg 11A in Wezep (1010889 - 3 oktober 2018).

Aanwezigheidsvergunning speelautomaten 2019

 • Zuiderzeecafé, Zuiderzeestraatweg 143 in Oldebroek voor twee speelautomaten (1012600 – 22 november 2018).
 • Bar De Stee v.o.f., Zuiderzeestraatweg 163 in Oldebroek voor twee speelautomaten (1012604 – 22 november 2018).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Geaccepteerde sloopmelding

 • Zuiderzeestraatweg 607 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800624 - 16 november 2018).
 • Klinkenberg 54 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800625 - 16 november 2018).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.