Bekendmakingen week 40 2018

Verkeer

Verkeersmaatregel

 • Om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan de Klompenmakersweg in Wezep nabij huisnummer 34 door het plaatsen van een bord en door het plaatsen van een onderbord. Op het onderbord zal het kenteken worden vermeld.

Straatnaamgeving

 • De nieuwe straat tussen de Rondweg en de Zernikestraat in Wezep gaat James Wattstraat heten. Dit is besloten door het college van B&W op 25 september 2018. De kaart en bijbehorende stukken liggen vanaf 2 oktober zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Wolthuisweg 3 in Wezep, kappen van een ratelpopulier (0269201800524 - 26 september 2018).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Hogenbrinkweg 10 in Oldebroek, vervangen van een bijgebouw (0269201800439 - 26 september 2018).
 • Bovenstraatweg 32A in Oldebroek, oprichten van een woning met bijgebouw                (0269201800402 - 21 september 2018).
 • Vreeweg 91 in ’t Loo Oldebroek, realiseren van een Bed & Breakfast (0269201800477 - 21 september 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 396 in Oldebroek, oprichten van een woning (0269201800459 - 21 september 2018).
 • Zwarteweg 89 in Oosterwolde, vervangen van de woning (0269201800189 - 21 september 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 383 in Oldebroek, bouwen van een bijgebouw, het aanleggen van een ontsluitingsweg en het tijdelijk gebruiken van een bijgebouw als pré-mantelzorgwoning (0269201800443 - 25 september 2018).
 • Rustenburgsweg 41 in Oldebroek, verbouwen van de woning (0269201800500 - 25 september 2018).
 • Klinkenberg tegenover nummer 1 en 3 in Wezep, kappen van twee acacia bomen (geen

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 400 in Oldebroek, aanleggen van een inrit (0269201800507 - 26 september 2018).

Drank en Horeca

Ontheffing Drank en Horeca

 • Aan Stichting Natuurkracht voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van het festival Roots in de Woods op 20 en 21 oktober 2018 op het terras en het strand van het park Landal GreenParks Landgoed ’t Loo, Looweg 47 ’t Loo Oldebroek (nr. 1009457, 28 september 2018).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Activiteitenbesluit

 • Meidoornplein 83A in Wezep, oprichten van een bedrijf (pizzeria/grillroom) (0269201800525 - 19 september 2018).

Ingediende sloopmelding

 • Houthakkersweg 62 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800523 - 21 september 2018).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.