Bekendmakingen week 41 2018

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Meidoornpassage 1A in Wezep, verbouwen en wijzigen van de gevelpanelen (0269201800522 - 24 september 2018).
 • Voskuilerdijk 55 in Hattemerbroek, oprichten van een kelder onder garage (0269201800526 - 28 september 2018).
 • Vreeweg 13 in 't Loo, plaatsen van en erfafscheiding (0269201800528 - 28 september 2018).
 • Feithenhofsweg 3A in Oldebroek, plaatsen van een dakkapel (0269201800529 - 28 september 2018).
 • Vlasakker in Wezep, kappen van vijf esdoorns (0269201800534 - 1 oktober 2018).
 • Van Limburg Stirumlaan 4 in Wezep, het gebruik van een deel van de woning als bed & breakfast (0269201800532 - 01 oktober 2018).
 • Wolweversstraat 2 in Wezep, oprichten van een woning (0269201800536 - 1 oktober 2018).
 • Essenakker 28 in Oosterwolde, vervangen van de overkapping (0269201800535 - 1 oktober 2018).
 • Mheneweg Zuid in Oldebroek, kappen van Amerikaanse eiken (0269201800538 - 2 oktober 2018).
 • Groote Woldweg 103A in Noordeinde, oprichten van een woning (0269201800541 - 3 oktober 2018).
 • Verschillende locaties in gemeente Oldebroek, kappen van diverse bomen  (0269201800537 - 2 oktober 2018):
 • Oldebroek: Ottenweg ter hoogte van nr. 57, Vosbergen ter hoogte van nr. 21, bij Philadelphia, Ds. Otto Veeninglaan naast Ranonkel 1, Ds. Otto Veeninglaan naast nr. 21, Stationsweg naast nr. 50, Rozenstraat/Asch van Wijcklaan naast Romi, Zuiderzeestraatweg ter hoogte van nr. 179.
 • 't Loo: Bongersweg richting A28 achterzijde perceel nr. 20, Bovenheigraaf 91.
 • Wezep: Pr. Irenelaan naast nr. 12 gemeente bos, Heikamp ter hoogte van nr. 25, Heikamp in de groenstrook (kant van Gini's Nursery) na Stationsweg naast nr. 60, Vlasakker naast nr. 20 in bosperceel, Roggeakker naast nr. 17, Roggeakker voor nr. 7, Klimopstraat naast/voor nr. 5, speelterrein achter Klompenmakersweg 18, Hazelaarstraat ter hoogte van nr. 18/20, Klinkenberg naast nr. 30 Veluwelaan, Hegenbos naast nr. 45, Abraham Kuijperhof tegenover nr. 28 en naast speelterrein, Gerstakker voor nr. 6, Sneeuwbesstraat ter hoogte van nr. 1, Kastanjehof achter nr. 2, Begraafplaats Bovenheigraaf.
 • Hattemerbroek: Oude Weg op de hoek met Middeldijk.
 • Oosterwolde: Hulweg 6a.

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Hogekamp 4 tot en met 30 (even), 38, 40 en 47 tot en met 57 (oneven) in Oldebroek, oprichten van 22 woningen (0269201800400 - 28 september 2018).
 • Vreeweg 69 in 't Loo, tijdelijk gebruiken van een bijgebouw als woning (0269201800462 - 2 oktober 2018).
 • Mulligenweg 8 R11 in Oldebroek, plaatsen van een kapschuur, het aanbrengen van verharding en het kappen van bomen (geen herplantplicht) (0269201800478 - 1 oktober 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 75 in Oldebroek, aanleggen van een inrit (0269201800460 - 4 oktober 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 268A in Oldebroek, verbouwen van twee woningen naar één woning en oprichten van een nieuwe woning (0269201800490 - 4 oktober 2018).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Vreeweg 25 in ’t Loo, vervangen van bijgebouwen (0269201800452 - 28 september 2018).
 • Rondweg 46 in Wezep, oprichten van een bedrijfshal (0269201800456 - 28 september 2018).
 • Rondweg 70 in Wezep, toestaan van detailhandel in volumineuze goederen (keukeninrichting) (0269201800392 - 28 september 2018).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Meidoornpassage 1A in Wezep, slopen van gevelpanelen en interne sloopwerkzaamheden (0269201800533 - 28 september 2018).

Ingediende melding brandveilig gebruik

 • Klinkenberg 58 in Wezep, melding brandveilig gebruik (0269201800540 - 3 oktober 2018).

Activiteitenbesluit

 • Verlengde Looweg 7 in Oldebroek, veranderen van het bedrijf (0269201800527 - 28 september 2018).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.