Bekendmakingen week 43 2018

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Heikamp 32 in Wezep, wijzigen van de bestemming groen naar bestemming tuin (0269201800554 - 11 oktober 2018).
 • Bovenheigraaf 28 in Oldebroek, bouwen van een schuur (0269201800559 - 15 oktober 2018).
 • Prins Hendriklaan 1 in Wezep, kappen van drie dennen (0269201800561 - 16 oktober 2018).
 • Mulligenweg 8 R38 in Oldebroek, kappen van drie naaldbomen (0269201800557 -12 oktober 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 268 A in Oldebroek, kappen van een wilg (0269201800564 - 17 oktober 2018).
 • Rendementstraat tussen nr. 23 en 26 in Hattemerbroek, verzoek afwijken afstand van de gevel tot de kavelgrens (0269201800565 - 17 oktober 2018).
 • Voskuilerdijk 25 A in Hattemerbroek, bouwen van een bijenstal en een educatieruimte (0269201800567 - 12 oktober 2018).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Verlengde Looweg 7 in Oldebroek, verbouwen en uitbreiden van een opslagloods / werkplaats (0269201800306 - 12 oktober 2018).
 • Nieuwlandsweg nummer 16, 16A, 16B, 16C, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 20, 20A, 20B, 20C en 20D in Wezep, bouwen van 14 appartementen (0269201800401 - 15 oktober 2018).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Groen van Prinstererlaan 25 in Wezep, realiseren van bijgebouw (026901800474 -15 oktober 2018).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Activiteitenbesluit

 • Mheneweg Zuid 52 in Oldebroek, veranderen van het bedrijfsgebouw (0269201800556 - 12 oktober 2018).
 • Rendementstraat 9 in Hattemerbroek, starten van een bedrijf (0269201800566 - 15 oktober 2018).

Geaccepteerde sloopmelding

 • Bovenheigraaf 28 in Oldebroek, slopen van een bijgebouw (0269201800562 - 16 oktober 2018).
 • Sneeuwbesstraat 26 in Wezep, sloop van de voormalige gymzaal en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800563 - 17 oktober 2018).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.