Bekendmakingen week 44 2018

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Portsweg 2 in Wezep, kappen van vier iepen en het snoeien van diverse bomen (0269201800571 - 19 oktober 2018).
 • Eekhoornlaan 4 in Wezep, kappen van 55 grove dennen, drie berken, twee Amerikaanse eiken, een acacia en een lariks (0269201800572 - 19 oktober 2018).
 • Bovenstraatweg 38 A in Oldebroek, kappen van vier essen (0269201800574 - 19 oktober 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 382 in Oldebroek, aanleggen van een paardenbak (0269201800575 - 21 oktober 2018).
 • Bovenheigraaf 30 in Oldebroek, verbouwen van een schuur en aanleggen van een paardenbak            0269201800573 - 19 oktober 2018).
 • Koningin Wilhelminalaan 14 in Wezep, kappen van een spar (0269201800579 - 23 oktober 2018).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Vlasakker in Wezep, kappen van vijf esdoorns (herplantplicht) (0269201800534- 18 oktober 2018).
 • Prins Hendriklaan 4 in Wezep, kappen van vier dennen (herplantplicht) (0269201800543 - 23 oktober 2018).
 • Prins Hendriklaan 1 in Wezep, kappen van drie dennen (geen herplantplicht) (0269201800561 - 23 oktober 2018).
 • Bietenakker 36 in Wezep, plaatsen van een carport (0269201800493 - 23 oktober 2018).
 • Wolthuisweg 3 in Wezep, kappen van een ratelpopulier (herplantplicht) (0269201800524 - 18 oktober 2018).
 • Hertenlaan 8 in Wezep, kappen van een inlandse eik (herplantplicht) (0269201800551 - 19 oktober 2018).
 • Vreeweg 25 in 't Loo, vervangen van bijgebouwen (0269201800452 - 23 oktober 2018).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Eikenhof 33 in Oosterwolde, vervangen van een bijgebouw (0269201800492 - 24 oktober 2018).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Bovenheigraaf 30 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800570 - 18 oktober 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 571 in Wezep, slopen van twee bijgebouwen en het verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800577 - 23 oktober 2018).

Ingediende melding lozing buiten inrichting

 • Groote Woldweg 37 in Oosterwolde, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen (0269201800578 - 24 oktober 2018).
 • Bovenheigraaf 36 in 't Loo, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen (0269201800576 - 23 oktober 2018).
 • Stationsweg 70 in Oldebroek, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen (0269201800569 - 18 oktober 2018).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.