Bekendmakingen week 17 2019

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Looweg 47 R1 in 't Loo, aanpassen van centrumgebouw fastfood Landal 't Loo (269201900209 - 12 april 2019).
 • Groote Woldweg 116 in Noordeinde, realiseren van een bed- en breakfastvoorziening (0269201900205 - 11 april 2019).
 • Zwarteweg 52 in Oosterwolde, uitbreiden van de woning (0269201900207 - 11 april 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Verlengde Looweg 7 in Oldebroek, verbouwen en uitbreiden van een opslagloods/werkplaats (herziene beschikking) (0269201800306 - 16 april 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 528 in Wezep, vergroten van de woning (0269201900074 - 15 april 2019).
 • Mulligenweg 8 R9 in Oldebroek, vervangen van een woning (0269201800699 - 17 april 2019).

 
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Waterloopweg 15 in Wezep, verbouwen van de woning (0269201900101 - 17 april 2019).
 • Stationsweg 60 in Oldebroek, plaatsen van een antennemast (0269201800706 - 15 april 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Vergunningen

Wijziging standplaatsvergunning

 • Meneer J.P. Schraal, namens Vishandel De Vuurtoren, wordt vergunning verleend voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van vis op woensdagochtend in Oosterwolde. Deze standplaatsvergunning is geldig op woensdagen van 06.00 tot 12.30 uur (in plaats van de middag).

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Bovenheigraaf 18 in Oldebroek, slopen van de woning en een schuur en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900215 - 12 april 2019).
 • Seringstraat, Hulststraat en Cotoneasterstraat in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900217 - 16 april 2019).
 • Hulststraat en Ligusterstraat in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900218 - 16 april 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 306 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900212 - 11 april 2019).
 • Bovenheigraaf 104 in 't Loo, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900214 - 15 april 2019).
 • Voskuilersteeg 25 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen  (0269201900216 - 16 april 2019).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Eekterweg 39A in Oosterwolde, veranderen van het bedrijf (0269201900211 - 12 april 2019).
 • Verlengde Looweg 7 in Oldebroek, op- en overslaan van huishoudelijk afval en GFT-afval (0269201900206 - 10 april 2019).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.