Bekendmakingen week 18 2019

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Mulligenweg 8 R1 in Oldebroek, aanbouw en verbouw van woning (0269201900228 - 24 april 2019).
 • Eekterweg 39A in Oosterwolde, bouwen van een ligboxenstal (0269201900221 - 18 april 2019).
 • Marga Klompestraat  ongenummerd  in Wezep, bouwen van een woning (0269201900229 - 24 april 2019).
 • Petuniastraat, kappen van een lijsterbes (0269201900231 - 24 april 2019).
 • Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek, plaatsen van acht vlaggenmasten (0269201900220 - 18 april 2019).
 • Meidoornplein 83 in Wezep, plaatsen van een pui en terras (0269201900219 - 17  april 2019).
 • Dahliastraat 26 in Oldebroek, plaatsen van een schutting (0269201900224 - 18 april 2019).
 • Van Oldebarneveldweg 17C in Oosterwolde, plaatsen van veranda (0269201900225 - 19 april 2019).
 • Vreeweg 69 in 't Loo, vervangen van de woning (0269201900222 - 18 april 2019).
 • Voskuilerdijk 51B in Hattemerbroek, vervangen van een dakkapel (0269201900223 – 18 april 2019).
 • Oostendorperstraatweg nabij 69 in Oosterwolde, plaatsen van 60 zonnepanelen (0269201900232 - 15 april 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Waterloopweg 15 in Wezep, verbouwen van de woning  (0269201900101 - 18 april 2019).
 • Klompenmakersweg 67 tot en met 99 (oneven) in Wezep, realiseren van appartementen in een bestaand gebouw (0269201800697 – 26 april 2019).
 • Middeldijk 20 in Hattemerbroek, aanleggen van een visvijver (0269201900116 – 26 april).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Prinses Margrietlaan 5 in Wezep, kappen van 23 bomen en veranderen van een bestaande inrit (0269201900046 - 25 april 2019).
 • Mheneweg Zuid 1B in Oldebroek, afwijken van het bestemmingsplan (cat. 3.1 > cat. 3.2) door het plaatsen van een houtbewerkingsmachine (0269201900036 - 24 april 2019).

Vergunningen

Loterijvergunning

 • Op dinsdag 29 oktober 2019 organiseert CMV Concordia Oldebroek een verloting in het Kulturhus in Oldebroek (1020616 - 25 april 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Koningin Wilhelminalaan 20 in Wezep, gedeeltelijk slopen van het hoofdgebouw en bijgebouw en het verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900226 - 19 april 2019).
 • Bovendwarsweg 78 in Oldebroek, slopen van bestaande schuren (0269201900230 - 24 april 2019).
 • Rondweg 22 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900233 - 25 april 2019).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.