Bekendmakingen week 49

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • 't Veld 84 in Wezep, uitbouwen van de woning (0269201900635 - 26 november 2019).
 • Waterloopweg 3, 5 en 7 en Neder Enckweg 1, 3 en 5 in Wezep, bouwen van 6 seniorenwoningen (0269201900634 - 25 november 2019).
 • Noordsingel 282 in Wezep, bouwen van een woning met bijgebouw (0269201900633 - 25 november 2019).
 • Kleine Woldweg 3 in Oosterwolde, plaatsen van een tijdelijke woonunit (0269201900631 - 22 november 2019).
 • Elburgerweg 2 in Hattemerbroek, aanleggen van een inrit (0269201900630 - 22 november 2019).
 • Looweg 47 R1 in 't Loo, uitbreiden van het zwembad (0269201900629 - 22 november 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 262 in Oldebroek, verplaatsen van een lantaarn en het verbreden van een uitrit (0269201900627 - 21 november 2019).
 • Duurzaamheidstraat 88 in Hattemerbroek, aanbrengen van buitenreclame (0269201900626 - 21 november 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • 't Veld 84 in Wezep, uitbouwen van de woning (0269201900635 - 26 november 2019).
 • Hogenbrinkweg 7 en 7B in Oldebroek, bouwen van een twee-onder-een kapwoning en het plaatsen van een tijdelijke woonunit (0269201900586 - 27 november 2019).
 • Boterakkers 26 in Wezep, bouwen van een erker (0269201900582 - 25 november 2019).
 • Kappen van bomen op diverse locaties (met herplantplicht) (0269201900566 - 26 november 2019):
 • WEZEP: Jachtlaan t.h.v. nr. 12 drie acacia's; De Ploeg t.h.v. nr. 19 vijf berken/eiken/dennen; Prins Mauritslaan elf Amerikaanse eiken; Prinses Irenelaan elf berken; Stationsweg zes dennen/eiken; De Egge t.h.v. nr. 3 twee eiken; Tarweakker t.h.v. nr. 7 een sierpeer; Maisakker naast 20 op grasveld een kersenboom; Maisakker t.h.v. nr. 3 een sierpeer; Heikamp naast/tussen tennisbaan en Gini's twee eiken; Oude Keizersweg naast zwembad een esdoorn; Rietdekkersweg naast nr. 46 een esdoorn; Houthakkersweg achter nr. 49 drie larixen; Klompenmakersweg achter 14 een eik; Verlengde Meidoornstraat t.h.v. 't Veld nr. 31 een kersenboom; Klinkenberg t.h.v. nr. 13 een eik; Begraafplaats Bovenheigraaf een den en een eik; Bovenheigraaf naast Broekeroordsweg een beuk; Bovenheigraaf t.h.v. nr. 81 een beuk; Bovenheigraaf t.h.v. nr. 153 een eik
 • 't LOO: Stuivezandsweg naast nr. 13 drie eiken; Bovenheigraaf t.o. nr. 94 een eik; Looweg 9e boom voor Vreeweg een eik.
 • HATTEMERBROEK: Mezenhof t.o. nr. 26 twee berken; Zuiderzeestraatweg t.h.v. nr. 641 een eik; Voskuilerdijk bij viaduct A28 vijf esdoorns
 • OLDEBROEK: Brandsweg tussen nr. 11 en nr. 17 vijf eiken; Boveheigraaf t.h.v. nr. 24a een eik; Bovenheigraaf t.h.v. nr. 18 en nr. 20A een berk en een eik; Feithenhofsweg hoek Bovenheigraaf negen beuken/eiken; Feithenhofsweg hoek Bovenheigraaf 30e boom links een eik; Feithenhofsweg vanaf Bovenstraatweg twee eiken; Feithenhofsweg tussen Zuiderzeestraatweg en Bovenstraatweg twaalf beuken/ eiken; Westerakker hoek Huisstede een els; Ds. Otto Veeninglaan naast nr. 86 een kersenboom; Begoniastraat t.o. nr. 17 een Knotwilg; Van Pijkerenlaan t.h.v. nr. 45 een esdoorn; Petuniastraat naast nr. 71 een esdoorn; Petuniastraat naast nr. 8 twee Cercisen; Mheneweg Zuid t.h.v. nr. 15 een Amerikaanse eik; Koeleweg verspreid over gehele weg zestien Amerikaanse eiken/beuken; Bovenpad t.h.v. nr. 8 een eik; Vierhuizenweg t.h.v..nr. 6 tussen nr. 15 en nr. 21 vier eiken; Verlengde Looweg verspreid over de hele weg: zes Amerikaanse eiken;

 • OOSTERWOLDE: Mheneweg Noord negen eiken; Hof ter Eekterweg vijf eiken/elzen; Schiksweg t.h.v. hoek Heerdtweg en t.h.v. nr. 1 twee beuken; Groote Woldweg t.h.v. nr. 54, nr. 68 en nr. 71A vijf Amerikaanse eiken; Groote Woldweg tussen nr. 88 en nr. 90 een esdoorn en een Amerikaanse eik; Duinkerkerweg tussen nr. 41 en nr. 43 twee essen; Groote Woldweg t.h.v. nr. 83 twee essen.

 • Wezeper Veste 1 t/m 10 in Wezep, bouwen van tien seniorenwoningen met berging (0269201900517 - 27 november 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 532 in Wezep, bouwen van een woning (0269201900507 - 26 november 2019).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Duurzaamheidstraat 88 in Hattemerbroek, plaatsen van een hekwerk (0269201900501 - 26 november 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Cotoneasterstraat 12 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900640 - 27 november 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 314 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900628 - 20 november 2019).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Rondweg 24 in Wezep, veranderen van het bedrijf (opslag van materialen) (0269201900639 - 26 november 2019).
 • Kleine Woldweg 23 in Oosterwolde, veranderen van het bedrijf (toevoegen propaangastank, wijzigen van de dieraantallen en diersoorten in bestaande stal en actualiseren van gemelde situatie) (0269201900638 - 21 november 2019).

Vergunningen

Collectevergunning

 • Stichting Schoner Milieu gaat collecteren in de gemeente Oldebroek van 3 t/m 8 februari 2020 (zaak 1031259; afgegeven 25 november 2019).

Loterijvergunning

 • Voetbalvereniging VSCO’61 te Oosterwolde organiseert een verloting waarvan de trekking zal plaatsvinden op 19 juni 2020 in het clubgebouw van vv VSCO’61 (zaak 1032106; afgegeven 28 november 2019).

Overig

Koop- / realisatieovereenkomst Wezep Noord II, fase 4, Buurskamp

Op 20 november 2019 is een koop- / realisatieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer, Nikkels Projecten BV te Twello, vertegenwoordigd door haar directeur de heer G. Nikkels.
De koop- / realisatieovereenkomst is opgesteld voor de locatie Wezep Noord II, fase 4, Buurskamp. Op deze locatie wil de initiatiefnemer 18 twee- onder een kap woningen, 4 geschakelde woningen en 1 vrijstaande woningen realiseren. Verder zullen er twee kavels voor de bouw van een vrijstaande woning worden verkocht.
De zakelijke beschrijving van de koop- / realisatieovereenkomst ligt ter inzage vanaf woensdag 4 december 2019 tot woensdag 8 januari 2020 in het gemeentehuis van Oldebroek. Tegen deze overeenkomst kan geen zienswijze, bezwaar of beroep worden ingesteld.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.