Bekendmakingen week 07 2019

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Op donderdag 28 februari van 08.00 tot 14.30 uur is de Vuurdoornstraat, tussen de Keizersweg en de Sneeuwbesstraat, afgesloten voor al het verkeer. Dit wordt aangegeven met borden. De straat is afgesloten in verband met het geven van verkeersonderwijs door CBS De Bron in Wezep (7 februari 2019).
 • Van vrijdag 14 juni 2019 12.00 uur tot en met zondag 16 juni 2019 02.00 uur is de Vreeweg, tussen de Vierschotenweg en de Looweg (vanaf huisnummer 61) en tussen de Vierschotenweg en de Looweg, afgesloten voor al het verkeer. Met uitzondering van de hulpdiensten, aanwonenden en bestemmingsverkeer. Ook geldt er een tweezijdig parkeerverbod voor de Bongersweg, Vierschotenweg en Vierhuizenweg, inclusief de bermen, vanaf de Looweg tot de Vreeweg. Op zaterdag 15 juni 2019 van 06.30 tot 22.00 uur is de Bovenheigraaf, vanaf de Verlengde Looweg tot de Vierhuizenweg, afgesloten voor doorgaand verkeer. Deze maatregelen gelden in verband met het houden van een NK autocross met aanvullende activiteiten.
 • Van donderdag 18 april 2019 12.00 uur tot en met maandag 22 april 2019 21.00 uur is de Vreeweg,(vanaf huisnummer 61), tussen de Vierschotenweg en de Looweg, afgesloten voor al het verkeer. Met uitzondering van hulpdiensten, aanwonenden en bestemmingsverkeer. Er geldt een tweezijdig parkeerverbod voor de Bongersweg en de Vierschotenweg, tussen de Looweg en de Vreeweg, inclusief de bermen.
 • Op maandag 22 april 2019 van 06.30 tot 21.00 uur is de Bovenheigraaf, vanaf de Maranatha Kerk tot de splitsing Bovenheigraaf / Vierhuizenweg, afgesloten voor al het verkeer. Met uitzondering van de hulpdiensten, aanwonenden en deelnemers/bezoekers van het evenement.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Engelandsweg 31 in Wezep, uitbreiden van de woning (0269201900061 - 1 februari 2019).
 • Duivendansweg 11 in Wezep, vervangen van een schuur (0269201900062 - 3 februari 2019).
 • Verlengde Looweg 7 in Oldebroek, aanleggen van een inrit (0269201900066 - 4 februari 2019).
 • Marga Klompéstraat 11 in Wezep, bouwen van een woning (0269201900063 - 4 februari 2019).
 • Oostendorperstraatweg 71 in Oosterwolde, plaatsen van zonnepanelen (0269201900067 - 5 februari 2019).
 • Rondweg 24 in Wezep, bouwen van een bijgebouw (0269201900071 - 5 februari 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Broekeroordsweg 3B in 't Loo, bouwen van een overkapping (fase 2) (0269201700145 - 5 februari 2019).
 • 't Veld 43 in Wezep, uitbouwen van de woning en het legaliseren van een berging aan de voorzijde (0269201800660 - 6 februari 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 400 in Oldebroek, aanleggen van een uitrit (0269201800665 - 1 februari 2019).
 • Mheneweg Zuid 56 in Oldebroek, bouwen van een woning (0269201800637 - 7 februari 2019).
 • Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
 • Veenweg 69 in Oldebroek, vergroten van de woning en vervangen van een bijgebouw (0269201800545 - 4 februari 2019).
 • Doornkamp 8 in Oldebroek, aanbouwen van een bijkeuken (0269201800650 - 7 februari 2019).

Ingetrokken omgevingsvergunning

 • Rondweg 18 in Wezep, bouwen van een bedrijfspand met appartement (bedrijfswoning), (0269201900070 - 7 februari 2019).

Drank en Horeca

Ontheffing Drank en Horeca

 • Aan Demo Classics Oosterwolde voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van Demo Classics aan de Groote Woldweg ter hoogte van nummer 72 in Oosterwolde op 5 oktober 2019. Deze ontheffing geldt ook in 2020 en in 2021 op nader te melden dagen (1014396 - 5 februari 2019).

Evenementen

Verleende evenementenvergunning

 • Aan meneer H. Bekenkamp, namens Stichting Circuit Oldebroek, wordt vergunning verleend voor het houden van een ‘NK autocross met aanvullende activiteiten’ op vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni 2019 met een muziekfeest op 14 juni 2018 van 19.00 tot 00.00 uur, een kerkdienst op zondag 21 april 2019 van 19.00 tot 20.00 uur en een muziekfeest op zaterdag 15 juni 2019 van 18.00 tot 00.00 uur op percelen gelegen aan de Vreeweg in ’t Loo. Ook wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens de ‘NK autocross met aanvullende activiteiten’. Deze ontheffing geldt op bovengenoemde data en tijden (7 februari 2019).
 • Aan meneer H. Bekenkamp, namens Stichting Circuit Oldebroek, wordt vergunning verleend voor het houden van een ‘Motorcross GP zijspan met aanvullende activiteiten’, op vrijdag 19 april en maandag 22 april 2019 met een muziekfeest op vrijdag 19 april 2019 van 20.00 tot de volgende morgen 01.00 uur en zaterdag 20 april 2019 van 18.00 tot 00.00 uur nabij circuit De Bargen aan de Vreeweg in ’t Loo. Ook wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens de ‘Motorcross GP zijspan met omlijstende activiteiten’. Deze ontheffing geldt op bovengenoemde data en tijden (7 februari 2019).

Geluidsontheffing

 • Aan meneer A. van der Meulen wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens een 25-jarig huwelijksjubileum aan de Duinkerkerweg 30 in Oosterwolde op 11 mei 2019 van 19.30 tot 00.00 uur (5 februari 2019).

Kampeerontheffing

 • Aan meneer H. Bekenkamp, namens Stichting Circuit Oldebroek, wordt ontheffing verleend om op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni 2019 maximaal 200 toeristische kampeermiddelen voor maximaal 1.000 personen te mogen plaatsen en geplaatst te houden op een perceel aan de Vreeweg in ’t Loo, tegenover de ingang naar het terrein De Bargen (7 februari 2019).
 • Aan meneer H. Bekenkamp, namens Stichting Circuit Oldebroek, wordt ontheffing verleend om in de periode van donderdag 18 april 2019 tot dinsdag 23 april 2019 maximaal 350 toeristische kampeermiddelen voor maximaal 1.500 personen te mogen plaatsen en geplaatst te houden op een perceel grond aan de Vreeweg in ’t Loo, tegenover de ingang naar het terrein De Bargen (7 februari 2019).

Vergunningen

Collectevergunning

 • Stichting Bartiméus Fonds gaat collecteren in de gemeente Oldebroek van 21 tot en met 26 oktober 2019 (1012378 – 6 februari 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Vierhuizenweg 2 in Oldebroek, slopen van de woning (0269201900060 - 31 januari 2019).
 • Grachtenweg 17A in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen      (0269201900068 - 5 februari 2019).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Zuiderzeestraatweg 262 in Oldebroek, veranderen van het bedrijf (0269201900064 - 4 februari 2019).
 • Verlengde Looweg 7 in Oldebroek, aanleggen en gebruiken van een tweede inrit (0269201900069 - 5 februari 2019).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.