Bekendmakingen week 08 2019

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 528 in Wezep, vergroten van de woning (0269201900074 - 8 februari 2019).
 • Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek, plaatsen van beschoeiing aan een watergang     (0269201900078 - 11 februari 2019).
 • Mheneweg Zuid 11 in Oldebroek, veranderen van de dakbedekking (0269201900079 - 11 februari 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 111A in Oldebroek, vervangen van een schuur (0269201900084 - 12 februari 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 246 in Oldebroek, realiseren van een bed and breakfast (0269201900076 - 4 februari 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Veenweg 69 in Oldebroek, vergroten van de woning en vervangen van een bijgebouw (0269201800545 - 11 februari 2019).
 • Feithenhofsweg nabij 13 in Oldebroek, realiseren van een tijdelijke paardenbak met hekwerk en lichtmasten, het bouwen van een schuilstal en het plaatsen van een weilandomheining (0269201800664 - 13 februari 2019).
 • Gerrit Blaauwlaan 8 in Oldebroek, verbouwen van de woning (0269201900049 - 14 februari 2019).

Drank en Horeca

Ontheffing Drank en Horeca

 • Aan Kokki’s Café voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van Kokki’s Oktoberfest, in het weiland hoek Feitenhofsweg/ Bovenstraatweg in Oldebroek op 19 oktober 2019. Deze ontheffing geldt ook in 2020 en in 2021 op nader te melden dagen (1016038 - 12 februari 2019).

Evenementen

Geluidsontheffing

 • Aan meneer R.F. Huberts, namens Goed Bezig Oldebroek, wordt ontheffing verleend op het verbod om een omroepinstallatie en apparatuur voor (live) muziek te gebruiken tijdens de koningsspelen op Sportpark De Bovenmolen en bij De Talter in Oldebroek op vrijdag 12 april 2019 van 09.00 tot 12.00 uur (1015922 - 7 februari 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Zuiderzeestraatweg 528 in Wezep, slopen van een bijgebouw (0269201900082 - 8 februari 2019).
 • Brandsweg 17 in Wezep, slopen van de woning (0269201900080 - 8 februari 2019).
 • Mheneweg Zuid 56 in Oldebroek, slopen van de bestaande houten woning (0269201900081 - 8 februari 2019).
 • Mheneweg Zuid 11 in Oldebroek, gedeeltelijk slopen van het hoofdgebouw (0269201900083 - 11 februari 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 111A in Oldebroek, slopen van een bijgebouw en het verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900085 - 12 februari 2019).

Melding uitweg

 • Stationsweg 53 in Wezep, aanleggen van een inrit (0269201900086 - 11 februari 2019).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.