Bekendmakingen week 27 2019

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Zeuven Heuvels achter meerdere percelen in Wezep, realiseren van een erfafscheiding van 57 meter lang (0269201900352 - 20 juni 2019).
 • Sterrebos 9in Oldebroek, bouwen van een woning (0269201900354 - 21 juni 2019).
 • Warmtekrachtstraat 25 in Hattemerbroek, uitbreiden van een bedrijfshal (0269201900355 -     21 juni 2019).
 • Zomerdijk 28A in Oosterwolde, bouwen van een paardenstal (0269201900356 - 23 juni 2019).
 • Groote Woldweg 93 in Noordeinde, herbouwen van een boerderij (0269201900361 - 26 juni 2019).
 • Elburgerweg 26 in Hattemerbroek, kappen van 21 eiken (0269201900365 - 27 juni 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Zomerdijk 88 in Noordeinde, verbouwen van voormalig schoolgebouw tot woning (0269201900281 - 26 juni 2019).
 • Marga Klompéstraat 9 in Wezep, bouwen van een woning (0269201900290 - 27 juni 2019).
 • Hogekamp 32 in Oldebroek, bouwen van een woning (0269201900298 - 27 juni 2019).
 • Eekterweg 35A in Oosterwolde, vergroten van de woning en het bouwen van een bijgebouw (0269201800653 - 24 juni 2019).
 • Mulligenweg 8 R 9 in Oldebroek, kappen van een eik (0269201900289 - 27 juni 2019).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Zwarteweg 52 in Oosterwolde, uitbreiden van de woning (0269201900207 - 26 juni 2019).
 • Bovendwarsweg 64 in Oldebroek, realiseren van een camperplaats inclusief receptieruimte in een bestaand bijgebouw (0269201900246 - 28 juni 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Duinkerkerweg 20 in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900358 - 24 juni 2019).
 • Sneeuwbesstraat 14 t/m 22 (even), Hazelaarstraat 1 t/m 19 (oneven), 25 en 6 t/m 28 (even) in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900362 - 25 juni 2019).
 • Groote Woldweg 93 in Noordeinde, slopen van het hoofdgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900363 - 26 juni 2019).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Rondweg 17 in Wezep, uitbreiden van het bedrijfspand (0269201900353 - 20 juni 2019).
 • Kleine Woldweg 34 in Oosterwolde, plaatsen van een mestbassin (0269201900366 - 26 juni 2019).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.