Bekendmakingen week 29 2019

Verkeer

Verkeersmaatregelen

 • Aan Doornewaard Loonbedrijf en Grondverzet wordt ontheffing verleend van de bepalingen aangaande de breedte van voertuigen in de afdelingen 7, 8, 14 en 18 van hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen (1020605 - 5 juli 2019).
 • Aan Stichting Natuurkracht wordt ontheffing verleend voor het laten rijden van de wegtrein op grond van artikel 87 van het RVV, in de periode van 8 juli tot en met 1 september 2019, telkens op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag tussen 10.00 en 15.15 uur. Conform de afgesproken twee routes (1024003 - 5 juli 2019).

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • In verband met het houden van het hardloopevenement ‘Run for Joyce’ op vrijdag 20 september 2019 van 16.30 tot 22.00 uur gelden de volgende verkeersmaatregelen:
  • De volgende wegen zijn afgesloten voor al het verkeer: de Schiksweg vanaf de Groote Woldweg tot en met het Streekterpad in Oosterwolde;
  • De volgende wegen zijn afgesloten voor al het verkeer: de Groote Woldweg vanaf de Duinkerkerweg tot en met de Van Oldebarneveldweg in Oosterwolde;
  • Opheffen van de eenrichtingsverkeersroute van de Van Oldebarneveldweg in Oosterwolde (1024267 - 9 juli 2019).
 • In verband met het houden van het evenement ‘Demo klassieke wegracemotoren’ op zaterdag 5 oktober 2019 van 07.30 tot 19.30 uur gelden de volgende verkeersmaatregelen:
  • De volgende wegen zijn afgesloten voor al het verkeer met uitzondering van de hulpdiensten: de Winterdijk (na de Schiksweg), de Groote Woldweg (na de Winterdijk en voor Kerkdorp), de Heijmansweg (na de Duinkerkerweg) en de Groote Woldweg (voor de Heijmansweg);
  • Tweezijdig parkeerverbod inclusief de bermen voor de Groote Woldweg, Duinkerkerweg, Driemerkenweg en Heijmansweg (1024316 - 9 juli 2019).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Voskuilerdijk 19 (tegenover) in Hattemerbroek, bouwen van een schuilhut (0269201900382 - 4 juli 2019).
 • Jachtlaan 2 in Wezep, kappen van een naaldboom (0269201900383 - 4 juli 2019).
 • Everlaan 2 in Wezep, bouwen van een terrasoverkapping (0269201900384 - 6 juli 2019).
 • Zomerdijk 88 in Noordeinde, plaatsen van een tijdelijke woonunit en het plaatsen van een opslagcontainer (0269201900385 - 7 juli 2019).
 • Jachtlaan 12 in Wezep, verbouwen van de woning (0269201900387 - 8 juli 2019).
 • Veenweg 46 in Oldebroek, vervangen van een schuilstal/schuur (0269201900391 - 3 juli 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Bovenheigraaf 76 in 't Loo, uitbreiden van de woning, het verharden van agrarische grond en het bouwen van twee bijgebouwen (0269201800703 - 11 juli 2019).
 • Meidoornplein 83 in Wezep, vervangen van een pui (0269201900219 - 8 juli 2019).
 • Bovendwarsweg 64 in Oldebroek, realiseren van een camperplaats inclusief receptieruimte in een bestaand bijgebouw en het verbreden van een bestaande uitweg (0269201900246 - 11 juli 2019).
 • Oude weg 8A in Hattemerbroek, bouwen van een berging (0269201900259 - 9 juli 2019).
 • Beelhof 23 in Wezep, wijzigen van de draagconstructie (0269201900303 - 8 juli 2019).
 • Spronksweg 1A in Oldebroek, wijzigen gebruik bedrijfspand (0269201900311 - 11 juli 2019).
 • Prinses Margrietlaan 19 R1 in Wezep, kappen van 86 houtopstanden (0269201900315 - 10 juli 2019).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek, bouwen van een keerwand (0269201900264 - 5 juli 2019).
 • Rondweg 1 in Wezep, uitbreiden van Erica Terpstra hal en het verplaatsen van lichtmasten (0269201900265 - 5 juli 2019).
 • Oostendorperstraatweg 72 in Oosterwolde, legaliseren van een bijgebouw (0269201900194 - 9 juli 2019).

Evenementen

Geluidsontheffing

 • Aan meneer N. Visser, namens Stichting Run for Joyce, wordt ontheffing verleend op het verbod om een geluidsinstallatie te gebruiken tijdens het hardloopevenement Run for Joyce op sportpark De Heugte, Zwarteweg 15, en in de kern van Oosterwolde op vrijdag 20 september 2019 van 17.00 tot 21.00 uur (1024267 - 9 juli 2019).
 • Aan meneer G. van Heesteren, namens Stichting Aanvullende Motorsport, wordt ontheffing verleend op het verbod om een geluidsinstallatie te gebruiken tijdens het evenement ‘Demo klassieke wegracemotoren’ in de kern van Oosterwolde op zaterdag 5 oktober 2019 van 08.00 tot 18.00 uur (1024316 - 9 juli 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Zuiderzeestraatweg 179 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900392 - 5 juli 2019).
 • Stationsweg 50 in Wezep,  verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900393 - 8 juli 2019).
 • Zomerdijk 64 in Noordeinde (aan overkant van de weg), slopen van een bijgebouw (0269201900394 - 7 juli 2019).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Vreeweg 13 in 't Loo, veranderen van het bedrijf (0269201900389 - 5 juli 2019).
 • Heidehoeksweg 7E in Wezep, opslaan van propaan (0269201900396 - 9 juli 2019).

Melding uitweg

 • Rondweg 1 in Wezep, aanleggen van een uitrit naar de Ampèrestraat (029201900330 - 10 juli 2019).
 • Harm Aartsweg 46 in ’t Loo, aanleggen van een uitrit (0269201900326 - 10 juli 2019).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.