Bekendmakingen week 11 2019

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Op zaterdag 27 april 2019 van 08.00 tot 20.00 uur geldt er een tweezijdig stopverbod voor de Hoeloosweg, de Achterkamp en de Verlengde Kerkweg op het deel van de Voorkamp tot aan de Voskuilersteeg, alle in Wezep. Dit ter gelegenheid van Koningsdag op de Hoeloosweg 15 in Wezep (1016601 - 5 maart 2019).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Veluwelaan 8 in Wezep, plaatsen van een reclame-uiting (0269201900134 - 7 maart 2019).
 • Bovenheigraaf 61 in 't Loo, wijzigen gebruik van veld achter school en plaatsen van bouwwerken (0269201900128 - 6 maart 2019).
 • Kerkweg 49 in Wezep, aanleggen van een uitrit (0269201900121 - 4 maart 2019).
 • Duurzaamheidstraat 88 in Hattemerbroek, bouwen van een bedrijfspand (0269201900119 - 4 maart 2019).
 • Zeuven Heuvels in Wezep, wijzigen van bestaande vergunning (0269201900118 - 4 maart 2019).
 • Spireastraat naast 9, Prunusstraat naast 14 en Duivendansweg ten hoogte van nummer 7 in Wezep en Essenakker ten hoogte van nummer 5 in Oosterwolde, kappen van een berk, een esdoorn en drie lindebomen (0269201900117 - 4 maart 2019).
 • Middeldijk 20 in Hattemerbroek, aanleggen van een visvijver (0269201900116 - 28 februari 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Rendementstraat 25 in Hattemerbroek, oprichten van een bedrijfsgebouw, aanleggen van een uitweg, plaatsen van vlaggenmasten en een reclamezuil (0269201800691 - 27 februari 2019).
 • Marga Klompéstraat 11 in Wezep, bouwen van een woning (0269201900063 - 25 februari 2019).
 • Keizersweg 42 in Wezep verbouwen van de woning (0269201900088 - 4 maart 2019).
 • Duurzaamheidstraat 76 in Hattemerbroek, plaatsen van reclame op gevel (0269201900034 - 1 maart 2019).
 • Stationsweg 59 in Wezep, uitbreiden van de woning (0269201800620 - 7 maart 2019).

Evenementen

Verleende evenementenvergunning

 • Aan mevrouw T. Esselink - Dokter, namens St. Oranje Comité Wezep, wordt vergunning verleend voor het houden van Koningsdag, op zaterdag 27 april 2019 van 09.00 tot 18.00 uur op de locatie Hoeloosweg 15 in Wezep, het terrein van voetbalvereniging WHC. Er is een aubade bij de muziekkoepel, Meidoornplein in Wezep. De vergunning geldt ook voor 2020 en 2021 op nader aan te geven data. Ook wordt ontheffing verleend op het verbod om omroepapparatuur en apparatuur voor (live) muziek te gebruiken tijdens de Koningsdag. Deze ontheffing geldt op zaterdag 27 april 2019 van 09.00 tot 18.00 uur (1016601 - 5 maart 2019).

Vergunningen

Loterijvergunning

 • Volleybalvereniging Blauw Wit uit Oldebroek organiseert een verloting waarvan de trekking op 21 juni 2019 is tijdens het beachvolleybaltoernooi in Oldebroek (1017928 - 4 maart 2019).

Collectevergunning

 • Stichting Hartekind gaat collecteren in de gemeente Oldebroek van 1 tot en met 6 juli 2019 (1018158 - 7 maart 2019).

Beschikkingen

Beschikking stookontheffing

 • Perceel nabij Bovenheigraaf 97 ’t Loo, stookontheffing paasvuur (1017819 - 28 februari 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Stationsweg 43 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900133 - 7 maart 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 451 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900132 - 7 maart 2019).
 • IJsselvliedtlaan 2 en 4 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900131 - 7 maart 2019).
 • Cotoneasterstraat nabij 2 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900130 - 6 maart 2019).
 • Kleine Woldweg 13A en 20 in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900127 - 5 maart 2019).
 • Esdoornstraat 20 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900126 - 5 maart 2019).
 • Bovenheigraaf 104 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900125 - 3 maart 2019).
 • Zomerdijk tegenover 86 in Noordeinde, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900123 - 1 maart 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 111A in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900122 - 1 maart 2019).

Ingediende melding brandveilig gebruik

 • Industrieweg 36 in Wezep, melden brandveilig gebruik (0269201900120 - 4 maart 2019).

Melding uitweg

 • Duinkerkerweg 53 in Oosterwolde, aanleggen van een uitrit (0269201900038 - 22 februari 2019).
 • Voskuilersteeg 13A in Hattemerbroek, aanleggen van een uitrit (0269201900098 - 22 februari 2019).
 • Kerkweg 49 in Wezep, aanleggen van een uitrit (0269201900124 - 4 maart 2019).
 • Vierhuizenweg 14A in Oldebroek, verleggen van de uitrit (0269201900039 - 6 maart 2019). 

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.