Bekendmakingen week 13 2019

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Vrijdag 26 april 2019 van 15.00 tot 23.30 uur en zaterdag 27 april 2019 van 11.00 tot 00.00 uur is er een inrijverbod voor al het verkeer op het parcours Stouwdamsweg, van Asch van Wijcklaan, Stationsweg, Van Pijkerenlaan, Gerrit Blaauwlaan, Stouwdamsweg in Oldebroek, inclusief het (parkeer)plein van Kulturhus De Talter. Het inrijverbod wordt aangeven met borden. Deze maatregelen gelden vanwege het ‘MTB Oranje Festijn’ (1016127 - 18 maart 2019).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Mulligenweg 8 R41 in Oldebroek, kappen van een berk (0269201900150 - 15 maart 2019).
 • Portsweg 6 in Wezep, verbouwen van de woning (0269201900151 - 16 maart 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 289A in Oldebroek, vervanging van een bijgebouw (0269201900152 - 16 maart 2019).
 • Zomerdijk 88 in Noordeinde, plaatsen van een woonunit en container voor opslag inboedel (0269201900153 - 18 maart 2019).
 • Bovenheigraaf in Wezep (kad. ODB01 18R), realiseren van een schuilgelegenheid    (0269201900154 - 18 maart 2019).
 • Koningin Wilhelminalaan 20 in Wezep, renovatie en uitbreiding bungalow (0269201900155 - 18 maart 2019).
 • Veenweg 62 in Oldebroek, bestemmingsplanwijziging voor tijdelijke woonbestemming voor mantelzorgwoning (0269201900157 - 19 maart 2019).
 • Raadhuisplein 1 in Oldebroek, plaatsen van drie vlaggenmasten voor het gemeentehuis       (0269201900160 - 19 maart 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 671 in Hattemerbroek, aanbouwen van een erker (0269201900164 - 19 maart 2019).
 • Oostendorperstraatweg in Oosterwolde, uitbreiding begraafplaats Oosterwolde (0269201900167 - 20 maart 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Verlengde Meidoornstraat 18 in Wezep, uitbreiden van de woning met een aanbouw en een overkapping en het stucen van de buitengevel (0269201900027 - 19 maart 2019).
 • Bovenheigraaf 18 in Oldebroek, bouwen van een woning (0269201900047 - 15 maart 2019).
 • Hanesteenseweg 14 en 14A in Hattemerbroek, het splitsen van het perceel, het bouwkundig splitsen, veranderen en vergroten van de woning 14A en het vergroten van bijgebouwen (0269201800684 – 22 maart 2019).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Eekterweg 35A in Oosterwolde, vergroten van de woning en bouwen bijgebouw (0269201800653 - 5 maart 2019).
 • Bovenpad 6 in Oldebroek, Mega Piraten Festijn Oldebroek (0269201900058 - 20 maart 2019).

Drank en Horeca

Ontheffing Drank en Horeca

 • Aan St. MTB Streetrace Oldebroek voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van MTB Oranje Festijn Oldebroek, op het plein van het Kulturhus aan de Stouwdamsweg 4 in Oldebroek op 26 en 27 april 2019. Deze ontheffing geldt ook in 2020 en in 2021 op nader te melden dagen (1016127 - 22 maart 2019).

Evenementen

Verleende evenementenvergunning

 • Aan meneer M. van Doorn, namens Stichting MTB Streetrace Oldebroek, wordt een vergunning verleend voor het houden van een ‘MTB Oranje Festijn’ bestaande uit  sportactiviteiten, kleedjesmarkt met activiteiten voor kinderen en muziekavonden op vrijdag 26 en zaterdag 27 april 2019, van 18.00 tot 00.30 uur en 09.30 tot 00.30 in Oldebroek.
 • Ook wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens het ‘MTB Oranje Festijn’. Deze ontheffing geldt op vrijdag 26 april 2019 van 18.00 tot 00.30 uur en op zaterdag 27 april 2019 van 09.30 tot 00.00 uur (1016127 - 18 maart 2019).

Geluidsontheffing

 • Aan mevrouw R.A. van Dijk – Harmens, namens Gasterij De Zeuven Heuvels, wordt ontheffing verleend op het verbod om een omroepinstallatie te gebruiken tijdens een voorjaarsmarkt op het perceel Stationsweg 110 in Wezep op zaterdag 18 mei 2019 van 10.00 tot 16.00 uur (1018406 – 20 maart 2019).

Ontheffingen

Stookontheffing

 • Bovenpad 22 in Oldebroek, verbranden van snoeiafval (1018469 – 20 maart 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Naaldeweg 5 in Noordeinde, veranderen van het bedrijf (0269201900156 – 18 maart 2019.

Ingediende sloopmelding

 • Cotoneasterstraat 2 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900158 - 15 maart 2019).
 • Koningin Wilhelminalaan 20 in Wezep, gedeeltelijk slopen van het hoofdgebouw, het slopen van een bijgebouw en het verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900159 - 18 maart 2019).
 • Esdoornstraat 11 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900161 - 19 maart 2019).
 • Lavendelstraat en Esdoornstraat in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900162 - 19 maart 2019).
 • Sneeuwbesstraat en Forsythiastraat in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900163 - 19 maart 2019).
 • Groote Woldweg 89 in Noordeinde, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900165 - 19 maart 2019).
 • Looweg 26 in 't Loo, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900166 - 20 maart 2019).

Anterieure overeenkomst

Anterieure overeenkomst grondexploitatie Breeveen 3 in Oldebroek

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat op 8 maart 2019 een anterieure overeenkomst is gesloten voor de sloop van de bestaande boerderij plus alle agrarische (bedrijfs-)gebouwen en het realiseren van twee vrijstaande woningen met bijgebouwen op het perceel Breeveen 3 in Oldebroek.

Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is zes weken met ingang van 27 maart 2019 voor iedereen in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis.

Anterieure overeenkomst grondexploitatie Rustenburgsweg 59-61 en 102A in Oldebroek

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat op 6 maart 2019 een anterieure overeenkomst is gesloten voor de mogelijkheid van de bouw van zeven woningen, bestaande uit drie twee-onder-een-kapwoningen op het perceel Rustenburgsweg 59-61 in Oldebroek en één vrijstaande woning op het perceel Rustenburgsweg 102A in Oldebroek.

Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is zes weken met ingang van 27 maart 2019 voor iedereen in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.