Bekendmakingen week 48

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Op zaterdag 4 juli 2020 is de Waterloopweg in Wezep, het gedeelte tussen de Turfhorst en de Noordsingel, afgesloten voor al het verkeer. Dit vanwege het ‘Kinderfeest Wijk U’ op het veld naast de Turfhorst in Wezep (1030884 - 20 november 2019).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Van Pallandtlaan 35 in Wezep, isoleren van de gevel (0269201900624 - 20 november 2019).
 • Van Asseltsweg 3 in Oldebroek, tijdelijk toestaan van het dubbel bewonen van twee eensgezinswoningen (0269201900620 - 19 november 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 413 in Wezep, wijzigen van het gebruik (0269201900618 - 19 november 2019).
 • Rondweg 32 in Wezep, plaatsen van een tijdelijke kantoorunit, een tijdelijke opslaghal en het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning van een bedrijfsgebouw (0269201900614  - 18 november 2019).
 • Stationsweg 71A in Oldebroek, aanleggen van een in- en uitrit (0269201900613 - 17 november 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 496 in Wezep, uitbreiding van een bedrijfsruimte (0269201900611 - 15 november 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Vuurdoornstraat in Wezep, kappen van 14 haagbeuken (met herplantplicht) (0269201900580 - 15 november 2019).
 • Zeuven Heuvels 6 in Wezep, bouwen van een woning (0269201900575 - 20 november 2019).
 • Mulligenweg 50 in Oldebroek, kappen van 11 bomen (0269201900527 - 15 november 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 630 in Wezep, gebruiken van het perceel en de bebouwing ten dienste van een reguliere woonfunctie (0269201900495 - 18 november 2019).
 • Veenweg ongenummerd achter nr. 56A in Oldebroek, plaatsen van een tweede schuilstal    (0269201900487 - 20 november 2019).

Evenementen

Aanvraag evenementenvergunning

 • Door mevrouw B. Puttenstein, namens Ned. Ger. Kerk ‘De Morgenster’, wordt een evenementenvergunning aangevraagd voor het organiseren van een ‘Koningsmarkt’ op zaterdag 27 april 2020 van 09.00 tot 15.00 uur, op het perceel Zuiderzeestraatweg 503 in Wezep (1028942 – 1 oktober 2019).
 • Door meneer J.A.A. Methorst, wordt een evenementenvergunning met een geluidsontheffing aangevraagd voor het organiseren van ‘Hanno’s Truckshow’, op vrijdag 10 april 2020 (besloten) van 17.00 tot 01.00 uur en zaterdag 11 april 2019 van 10.00 tot 16.30 uur, op het perceel Duurzaamheidstraat 78 in Hattemerbroek (1029934 – 22 oktober 2019).
 • Door meneer H. Bekenkamp, namens Stichting Circuit Oldebroek, wordt een evenementenvergunning met verkeersbesluit en geluidsontheffing aangevraagd voor het organiseren van het ‘NK Jeugd / Dutch Masters of Motorcross’ op 11 en 13 april 2020, met ‘feestavond met (live)muziek’ op 11 april 2020 van 18.00 tot 00.00 uur en een ‘kerkdienst’ op 12 april 2020 van 15.00 tot 20.30 uur, op en nabij circuit ‘De Bargen’, Vreeweg 67A in ’t Loo Oldebroek (1030873 – 28 oktober 2019).

Geluidsontheffing

 • Aan meneer B. van Oene, namens Buurtvereniging Wijk U, wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens het ‘Kinderfeest Wijk U’ op het veld naast de Turfhorst in Wezep op zaterdag 4 juli 2020 van 10.00 tot 16.00 uur (1030884 - 20 november 2019)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Hogenbrinkweg 7 in Oldebroek, slopen van een woonboerderij met een bijgebouw en het verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900619 - 19 november 2019).
 • Molenweg 15 in Wezep, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900617 - 19 november 2019).
 • Voskuilerdijk 47 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900616 - 15 november 2019).

Ingediende melding lozing buiten inrichting

 • Zuiderzeestraatweg 400A in Oldebroek, melding lozing buiten inrichting (0269201900621 - 20 november 2019).

Vergunningen

Standplaatsvergunning

 • Aan meneer M. Dirkse, namens Martins Kip, wordt een vergunning verleend voor het innemen van een reguliere standplaats op het Meidoornplein in Wezep. Deze standplaatsvergunning is geldig op dinsdagen telkens van 06.00 tot 18.00 uur voor de verkoop van grill producten (1031024 - 18 november 2019).
 • Aan meneer V.K. Huynh, namens Huynh van Khoe, wordt een vergunning verleend voor het innemen van een reguliere standplaats op het Meidoornplein in Wezep. Deze standplaatsvergunning is geldig op vrijdagen telkens van 06.00 tot 12.30 uur voor de verkoop van Vietnamese loempia’s (1031115 – 19 november 2019).

Overig

Verpachting / Verhuur grond bij inschrijving

Namens burgemeester en wethouders van Oldebroek, biedt F.P. Witteveen (teammanager Ruimte) grond in kortdurende pacht/huur aan voor het jaar 2020. Geïnteresseerden kunnen bij inschrijving reageren.

 • Een perceel gelegen achter de begraafplaats a/d Oostendorperstraatweg in Oosterwolde groot ca. 0.32.40 ha (AE 94) en ca. 0.33.76 ha (AE 734) en een perceel grond gelegen aan het Streekterpad a/d Oosterdorperstraatweg in Oosterwolde groot ca. 1.00.60 ha (AE 42).
 • Een perceel aan de Oosterdorperstraatweg in Oosterwolde groot ca. 0.65.00 ha (AE 117).
 • Een perceel nabij de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek groot ca. 2.39.95 ha (AH 544).
 • Een perceel aan de Noorderbrink in Noordeinde groot ca. 0.48.00 ha (AC 575).
 • Een perceel aan de Rustenburgsweg in Oldebroek, tezamen groot ca. 0.75.49 ha (H 3638 ged., H 5041 ged. en H 5983 ged.).
 • Een perceel aan De Hagen in Oldebroek groot ca. 0.27.00 ha, 2.50.23 ha en 1.72.59 ha., tezamen groot circa 4.49.82 ha, (AK 1292 en 1322 beide ged.).
 • Twee percelen nabij de Feithenhofsweg in Oldebroek groot ca. 0.54.17 (AK 1292 ged.) en 0.34.60 ha (AK 266), tezamen groot ca. 0.88.77 ha.
 • Een perceel aan de Feithenhofsweg in Oldebroek groot ca. 1.31.59 ha (AK 1177).

Op deze percelen kan worden ingeschreven. Bij het Klant Contact Centrum, sectie Leefomgeving, van de afdeling Dienstverlening is een inschrijvingsformulier verkrijgbaar. Hierin staan de voorwaarden vermeld waaronder wordt verpacht/verhuurd inclusief de situatietekeningen.

De kortdurende pacht (artikel 397 lid 1 van boek van het Burgerlijk Wetboek) of huur wordt gegund aan de hoogstbiedende. De gemeente behoudt zich het recht voor eventueel niet te gunnen.

De inschrijving moet op het daarvoor bestemde formulier worden gedaan en in een gesloten enveloppe worden meegenomen naar de zitting op 3 december 2019 om 09.30 uur. De enveloppen worden dan geopend. Belanghebbenden zijn hierbij welkom.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.