Bekendmakingen week 3

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 120 in Oldebroek, aanbouwen van een serre en een uitpandige lift, het verbouwen van een gedeelte van de woning tot een bed & breakfast en het wijzigen van een monument (0269201900683 - 29 december 2019).
 • Zwarteweg 68 in Oosterwolde, bouwen van een mantelzorgwoning (0269202000001 - 6 januari 2020).
 • Kleine Woldweg 25 in Noordeinde, isoleren en stuken van de woning (0269202000002 - 6 januari 2020).
 • Voskuilerdijk 37 in Hattemerbroek, aanleggen van een inrit/uitweg (0269202000004 - 7 januari 2020).
 • Bovendwarsweg 108 in Oldebroek, bouwen van een pre-mantelzorg woning (0269202000006 - 8 januari 2020).
 • Mulligenweg 50 in Oldebroek, plaatsen van twee bijgebouwen en het wijzigen van een inrit (0269202000007 - 8 januari 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Zuiderzeestraatweg 175 in Oldebroek, het verbouwen van de woning en wijzigen van de gevel (0269201900451 - 7 januari 2020).
 • Westerakker 28 in Oldebroek, plaatsen van een dakkapel (0269201900557 - 8 januari 2020).
 • Bovenheigraaf 106 in 't Loo, plaatsen van reclame (0269201900581 - 7 januari 2020).

Evenementen

Aanvraag evenementenvergunning

 • Door Lekke Band B.V., is een evenementenvergunning, een tijdelijk verkeersbesluit alsmede een geluidsontheffing aangevraagd voor het organiseren van een Mega Piraten Festijn, (een rondtrekkend Nederlandstalig festival) op vrijdag 4 september 2020 van 18.30 tot de volgende morgen 01.00 uur, op het perceel weiland aan de Stationsweg, achter Bovenstraatweg 20 in Oldebroek (1033307 – 19 december 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Zuiderzeestraatweg 254C in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000003 - 7 januari 2020).

Vergunningen

Collectevergunning

 • Stichting Join4Energy gaat collecteren in de gemeente Oldebroek van 17 tot en met 22 februari 2020 (1036054 - 3 januari 2020).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.