Bekendmakingen week 31

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met het houden van een motorcross met verschillende activiteiten voor de periode van 25 september 2020 vanaf 12.00 uur tot en met 26 september 2020 21.00 uur de volgende maatregelen te nemen:

 • De Vreeweg (vanaf huisnummer 61), tussen de Vierschotenweg en de Looweg, af te sluiten voor al het verkeer. Met uitzondering van de hulpdiensten, aanwonenden en bestemmingsverkeer.
 • Een tweezijdig parkeerverbod voor de Bongersweg, inclusief de bermen.
 • Een tweezijdig parkeerverbod voor de Vierschotenweg, inclusief de bermen, vanaf de Looweg tot de Vreeweg.

Op 26 september 2020 vanaf 06.30 tot 21.00 uur de volgende maatregelen te nemen:

 • De Bovenheigraaf, vanaf de Maranatha Kerk tot de splitsing Bovenheigraaf / Vierhuizenweg, af te sluiten voor al het verkeer. Met uitzondering van de hulpdiensten, aanwonenden en deelnemers/bezoekers van het evenement.
 • Het Bovenpad, vanaf de Vierhuizenweg tot de Verlengde Looweg, af te sluiten voor al het verkeer. Met uitzondering van de hulpdiensten en aanwonenden (1045171 – 22 juli 2020).

In verband met het houden van het hardloopevenement ‘Run for Joyce’ op vrijdag 18 september 2020 van 16.00 tot 22.00 uur de volgende maatregelen te nemen:

 • De Schiksweg, vanaf de Groote Woldweg tot en met het Streekterpad in Oosterwolde, af te sluiten voor al het verkeer.
 • De Groote Woldweg, vanaf de Duinkerkerweg tot en met de Van Oldebarneveldweg in Oosterwolde, af te sluiten voor al het verkeer.
 • De eenrichtingsverkeersroute van de Van Oldebarneveldweg in Oosterwolde op te heffen (1045174 – 23 juli 2020)

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Meidoornplein 87 in Wezep, oprichten van een fitness bedrijf (0269202000323 - 16 juli 2020).
 • Kerkweg 29 in Wezep, plaatsen van een mantelzorgwoning (0269202000324 - 17 juli 2020).
 • Prinses Margrietlaan 18 in Wezep, verbouwen van de woning (0269202000325 - 17 juli 2020).
 • Polweg 5 in Wezep, realiseren van een B&B appartement (0269202000326 - 17 juli 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 139B in Oldebroek, vervangen van reclame (0269202000329 - 22 juli 2020).
 • Oostendorperstraatweg 41A in Oosterwolde, plaatsen van een woonunit (0269202000328 - 21 juli 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Mheneweg Zuid 56 in Oldebroek, wijzigen van een verleende vergunning (0269202000216 - 17 juli 2020).
 • Mulligenweg 16 in Oldebroek, kappen van een grove den en een berk (0269202000275 - 20 juli 2020).
 • Vreeweg 9A in Oldebroek, bouwen van een bijgebouw en het kappen van vier berken    (0269202000277 - 20 juli 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 489, 489B, 489C en 489D in Wezep, verbouwen van een bakkerij met bedrijfswoning tot vier wooneenheden (0269202000153 - 22 juli 2020).

Evenementen

Verleende evenementenvergunning

 • Aan Stichting Circuit Oldebroek, wordt een vergunning verleend voor het houden van een ‘NK Jeugd Motorcross’, op 25 en 26 september 2020 respectievelijk van 12.00 tot 22.00 uur en van 07.30 tot 20.00 uur op en nabij circuit ‘De Bargen’, Vreeweg 67A in ’t Loo. Ook wordt ontheffing verleend op het verbod om een omroepinstallatie te gebruikten. Deze ontheffing geldt op voornoemde data en tijden (1045171 – 22 juli 2020).

Geluidsontheffing

 • Aan mevrouw G. van Riesen - Eibrink wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens een feest aan de Elburgerweg 3 in Hattemerbroek op vrijdag 18 september 2020 van 20.00 tot 23.59 uur (1045759 - 17 juli 2020).
 • Aan Stichting Run for Joyce, wordt ontheffing verleend op het verbod om een geluidsinstallatie te gebruiken tijdens het hardloopevenement Run for Joyce op sportpark De Heugte, Zwarteweg 15, en in de kern van Oosterwolde op vrijdag 18 september 2020 van 17.30 tot 21.00 uur (1045174 – 23 juli 2020).
 • Aan de Pauluskerk Wezep wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek danwel een omroepinstallatie te gebruiken tijdens een openlucht jongerendienst op het perceel Hoeloosweg 15 in Wezep op zondag 6 september 2020 van 19.00 tot 20.15 uur (1046158 - 23 juli 2020).
 • Aan BPM Media & Entertainment Facilities wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens een zomeravond live sessie op het perceel Vierhuizenweg 5 in Oldebroek op zaterdag 8, 15, 22 en 29 augustus 2020 telkens van 19.00 tot 22.00 uur (1046237  - 23 juli 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Broekeroordsweg 3C in ’t Loo, slopen van een schoorsteen (0269202000330 - 21 juli 2020).
 • Jasmijnstraat 7 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000331 - 22 juli 2020).

Ingediende melding gesloten bodemenergiesysteem

 • Hogenbrinkweg 7 in Oldebroek, realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem (0269202000332 - 23 juli 2020).

Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder

 • Zuiderzeestraatweg 489, 489B, 489C en 489D in Wezep, vaststellen van de hoogst toelaatbare geluidbelasting ten behoeve van de vier wooneenheden (0269202000187 - 22 juli 2020).

Vergunningen

Loterijvergunning

 • Voetbalvereniging WHC in Wezep organiseert een verloting waarvan de trekking zal plaatsvinden op 31 december 2020 op Sportpark Muldersingel, Hoeloosweg 15 in Wezep (1045817 - 20 juli 2020).

Vergunning voedselinzameling

 • Vergunning verleend aan St. Dorcas voor het houden van een voedselinzameling in verschillende supermarkten in de gemeente Oldebroek in de periode van 2 t/m 7 november 2020 (1046010 - 23 juli 2020)

Intrekken Standplaatsvergunning

 • Aan Smit Sokken, de vaste standplaats (voor verkoop van beenmode) op de dinsdagochtend in Oldebroek wordt per 1 augustus 2020 ingetrokken (1045816 – 22 juli 2020).

Verklaring van geen bezwaar

 • Aan Noord Veluws Ballonteam, wordt een verklaring van geen bezwaar verleend om te mogen opstijgen en landen met een heteluchtballon binnen de gemeente Oldebroek voor het jaar 2020, 2021 en 2022 (1045848  – 21 juli 2020).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.