Bekendmakingen week 25

Verkeer

Verkeersmaatregelen

 • Om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek nabij huisnummer 138 E door het plaatsen van een bord en door het plaatsen van een onderbord. Op het onderbord zal het kenteken worden vermeld (1043020 – 12 juni 2020).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Prinses Beatrixlaan 10 in Wezep, kappen van bomen (0269202000244 - 7 juni 2020).
 • Kerkweg 24 in Wezep, verbouwen van de woning (0269202000245 - 8 juni 2020).
 • Stuivezandsweg 5 in 't Loo, kappen van een zomereik (0269202000246 - 8 juni 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 266 in Oldebroek, vervangen van een bijgebouw (0269202000249 - 10 juni 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 202 in Oldebroek, vervangen van een schuur (0269202000251 - 5 juni 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 145 in Oldebroek, plaatsen van een erf-/perceelafscheiding en het aanleggen van een terras (0269202000250 - 3 juni 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Elburgerweg 26 in Hattemerbroek, kappen van acht eiken en een naaldboom (0269202000032 - 8 juni 2020).
 • Kerkweg 29 in Wezep, uitbreiden van de woning (0269202000063 - 9 juni 2020).
 • Bovenheigraaf 85 in 't Loo, bouwen van een bijgebouw (0269202000190 - 9 juni 2020).
 • Rustenburgsweg 102A in Oldebroek, bouwen van een woning (0269202000193 - 11 juni 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Sneeuwbesstraat 17 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000247 - 5 juni 2020).
 • Bovenheigraaf 41 in ’t Loo, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000248 - 3 juni 2020).

Melding uitweg

 • Zuiderzeestraatweg 144 in Oldebroek, aanleggen van een in-/uitrit (0269202000214 - 9 juni 2020).

Vergunningen

Collectevergunning

 • Kerk in Actie gaat collecteren in de gemeente Oldebroek van 30 november tot en met 5 december 2020 (1043272 - 8 juni 2020).

Geluidsontheffing

 • Aan meneer W. Rouw wordt ontheffing verleend op het verbod om een omroepinstallatie of apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens de besloten openlucht kerkdienst op het perceel Klimopstraat 1 in Wezep op zondag 28 juni, 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus en 6 september 2020 telkens van 16.30 tot 18.30 uur (1043973 – 9 juni 2020).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.