Bekendmakingen week 10

Verkeer

Verkeersmaatregelen

 • Zaterdag 8 augustus 2020 van 08.00 tot 18.00 uur is het fietspad langs het boerderijmuseum tussen de Bovenstraatweg en de Bovenheigraaf afgesloten voor al het verkeer. Ook is er een tweezijdig parkeerverbod, inclusief de bermen, vastgesteld voor het gedeelte van de Bovenstraatweg vanaf de Mheneweg-Zuid tot aan de Stationsweg. Dit vanwege het jaarlijkse Oogstfeest in Oldebroek (1030631 - 25 februari 2020).
 • Zaterdag 14 maart is van 07.00 tot 18.00 uur de Eekterweg, het gedeelte tussen de Oostendorperstraatweg en het Molenpad in Oosterwolde, afgesloten voor al het verkeer. Er is een omleidingsroute vastgesteld via de Oostendorperstraatweg in Oosterwolde (1039103 - 25 februari 2020).
 • Donderdag 25 juni 2020 vanaf 08.00 uur tot en met zaterdag 27 juni 2020 21.00 uur is het parkeerterrein voor het Kulturhus De Talter aan de Stouwdamsweg 4 in Oldebroek afgesloten voor al het verkeer. Dit vanwege het Blauw Wit (1030631 - 25 februari 2020).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Zwarteweg 81 in Oosterwolde, bouwen van een schuur (0269202000087 - 25 februari 2020).
 • Zomerdijk 52 in Noordeinde, verbouwen van een schuur tot een atelier (0269202000079 - 22 februari 2020).
 • Oostendorperstraatweg 39 in Oosterwolde, bouwen van een zwembad en een schuur (0269202000078- 21 februari 2020).
 • Bovenstraatweg 32A in Oldebroek, aanleggen van verharding en realiseren van een uitrit    (0269202000077 - 21 februari 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Ruitersveldweg 46 in Wezep, renoveren van het dak en plaatsen van dakkapellen    (0269202000051 - 25 februari 2020).
 • Oude Wapenveldseweg 38 - 50 (even) in Wezep, renoveren van 7 woningen    (0269202000046 - 25 februari 2020).
 • Keizersweg 55 in Wezep, uitbreiden en verduurzamen van de woning (0269202000031 - 20 februari 2020).

Evenementen

Verleende evenementenvergunning

 • Aan Boerderijmuseum De Bovenstreek wordt een vergunning verleend voor het houden van een ‘Oogstfeest’ op zaterdag 8 augustus 2020 van 10.00 tot 16.00 uur, op en rond het erf van Boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’ aan de Bovenstraatweg 10A in Oldebroek.
 • Tevens wordt ontheffing verleend op het verbod om een omroepinstallatie / apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens het Oogstfeest. Deze ontheffing geldt op zaterdag 8 augustus 2020 van 10.00 tot 16.00 uur (1030631 - 25 februari 2020).
 • Standplaatsvergunning
 • Aan Jess burgers & more wordt een vergunning verleend voor het innemen van een vaste standplaats op de hoek Noorderbrink – Groote Woldweg in Noordeinde. Deze standplaatsvergunning is geldig op vrijdagen, telkens van 13.00 tot 21.00 uur, voor de verkoop van burgers & more (1039910 – 25 februari 2020).

Geluidsontheffing

 • Er wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens een bruiloftsfeest op het perceel Oude Weg 12A in Hattemerbroek op zaterdag 20 juni 2020 21.30 tot de volgende morgen 01.00 uur (1039506 - 25 februari 2020).
 • Er wordt ontheffing verleend aan Volleybalvereniging Blauw Wit op het verbod om een omroepinstallatie / apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens het ‘Blauw Wit beachvolleybaltoernooi’ op het parkeerterrein van Kulturhus De Talter, Stouwdamsweg 4 in Oldebroek op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni 2020 respectievelijk van 18.30 tot 22.00 uur en van 09.00 tot 17.00 uur (1039102 - 25 februari 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Middeldijk ongenummerd (kadastraal S 177) in Hattemerbroek, veranderen van het bedrijf (0269202000088 - 26 februari 2020).
 • Elburgerweg 19 (nabij) in Hattemerbroek, plaatsen van een aardgas reduceerstation (0269202000084 - 24 februari 2020).

Ingediende sloopmelding

 • Ruitersveldweg 41A in Wezep, gedeeltelijk slopen van het hoofdgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000090 - 26 februari 2020).
 • Schapendrift 6 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000089 - 26 februari 2020).
 • Mheneweg Noord 2A in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000086 - 25 februari 2020).
 • Zwarteweg 50 in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000085 - 25 februari 2020).
 • Vierschotenweg 34 in 't Loo Oldebroek, slopen van een schuur en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000080 - 21 februari 2020).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.