Bekendmakingn week 11

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Om in verband met het houden van een test- demo trekkertrek op vrijdag 17 april 2020 van 18.00 tot de volgende morgen 01.30 uur:
  • een tweezijdig parkeerverbod, inclusief de bermen, vast te stellen voor de Oostendorperstraatweg in Oosterwolde, het gedeelte tussen huisnummer 48 en 72 (borden E01) (1039258 - 3 maart 2020).
 • om in verband met het houden van een demo classics Oosterwolde op zaterdag 3 oktober 2020 van 07.00 tot 19.30 uur:    
  • af te sluiten voor alle verkeer, met uitzondering van de hulpdiensten;
   • de Winterdijk (na de Schiksweg);
   • de Groote Woldweg (na de Winterdijk en voor Kerkdorp);
   • de Heijmansweg (na de Duinkerkerweg) en;
   • de Groote Woldweg (voor de Heijmansweg);
  • vast te stellen een tweezijdig parkeerverbod, inclusief de bermen, voor de Groote Woldweg, Duinkerkerweg, Driemerkenweg en Heijmansweg (1032534 - 4 maart 2020).
 • om in verband met het houden van een verkoopdag op zaterdag 9 mei 2020 van 07.00 tot 18.30 uur:
  • af te sluiten voor alle verkeer de Beeklaan in Oldebroek tussen de Rustenburgsweg en de Beeklaan 10 (1040344 - 4 maart 2020).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Bovenstraatweg 2B in Oldebroek, wijzigen van een inrit (0269202000098 - 3 maart 2020).
 • Meidoornpassage 8 in Wezep, renoveren van de Meidoornpassage (0269202000099 - 3 maart 2020).
 • Middeldijk 37 in Hattemerbroek, uitbreiden van een ligboxenstal (0269202000091 - 27 februari 2020).
 • Speltakker 48 in Wezep, wijzigen van bestemming groen naar wonen (0269202000097 - 3 maart 2020).
 • Verlengde Looweg 7 in Oldebroek, aanleggen en in gebruik nemen van derde uitweg (0269202000093 - 27 februari 2020).
 • Zuiderzeestraatweg 477 in Wezep, uitbreiden van het hoofdgebouw (0269202000095 - 2 maart 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 163, 163A en 163B in Oldebroek, verbouwen van een café met bovenwoning tot drie tijdelijke appartementen (0269201900655 - 4 maart 2020).
 • Mulligenweg 46 in Oldebroek, bouwen van een garage en het kappen van 3 bomen (0269201900645 - 28 februari 2020).
 • Middeldijk ongenummerd in Hattemerbroek (ten noorden van Landgoed Noorderhoek/De Kolk), aanleggen uitweg, aanleggen tijdelijk toegangspad en kabeltrace naar windpark Hattemerbroek en tevens veranderen/graven van watergangen (0269202000013 - 3 maart 2020).
 • Kleine Woldweg 38 in Noordeinde, veranderen van een bedrijfspand (0269202000068 - 3 maart 2020).
 • Bovenheigraaf 135 in Wezep, uitbreiden van het hoofdgebouw (0269202000050 - 2 maart 2020).
 • Colijnhof 18 in Wezep, bouwen van een garage (0269201900663 - 2 maart 2020).

Drank en Horeca

Ontheffing Drank- en Horeca

 • Er wordt ontheffing verleend aan de heer H.J. de Vries voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van Dutch Masters of Motocross op het terrein van Circuit De Bargen aan de Vreeweg in ‘t Loo op 11 en 13 april 2020 (1039733 - 4 maart 2020).

Evenementen

Aanvraag evenementenvergunning

 • Door Stichting MTB Streetrace Oldebroek is een evenementenvergunning, een tijdelijk verkeersbesluit alsmede een geluidsontheffing aangevraagd voor het organiseren van een gospelevenement op zondag 26 april 2020 en Koningsdag op 27 april 2020 rondom Kulturhus De Talter met diverse activiteiten en met live artiesten, en een streetrace met omlijstende activiteiten en optocht op 5 mei 2020 rondom het gemeentehuis van Oldebroek (1040615 – 28 februari 2020).
 • Door Oranje Comité Oosterwolde is een evenementenvergunning, een tijdelijk verkeersbesluit, een geluidsontheffing alsmede een ontheffing stookverbod aangevraagd voor het organiseren van een paasvuur op zaterdag 11 april 2020 van 17.00 tot 23.00 uur op een perceel weiland achter Duinkerkerweg 22 in Oosterwolde (1040768 en 1040718 - 22 februari 2020).

Verleende evenementenvergunning

 • Aan Stichting Trekkertrek Vrienden Oosterwolde wordt een vergunning verleend voor het houden van een ”test- demo trekkertrek” op vrijdag 17 april 2020 van 19.00 tot de volgende morgen 01.00 uur, op de locatie aan de Oostendorperstraatweg 50 in Oosterwolde. Tevens wordt ontheffing verleend op het verbod om een omroepinstallatie / apparatuur voor (live) te gebruiken tijdens de “test- demo trekkertrek”. Deze ontheffing geldt op vrijdag 17 april 2020 van 19.00 tot de volgende morgen 01.00 uur (1039258 - 3 maart 2020).
 • Aan Stichting Oranje Comité Wezep wordt een vergunning verleend voor het houden van  ”Koningsdag” op maandag 27 april 2020 van 09.00 tot 21.30 uur, op de locatie aan de Zuiderzeestraatweg 486 in Wezep. Tevens wordt ontheffing verleend op het verbod om een omroepinstallatie / apparatuur voor (live) te gebruiken tijdens de “Koningsdag”. Deze ontheffing geldt op maandag 27 april 2020 van 09.00 tot 21.00 uur (1039279 - 3 maart 2020).
 • aan Stichting Aanvullende Motorsport wordt een vergunning verleend voor het houden van een ”demo classics Oosterwolde” op zaterdag 3 oktober 2020 van 08.00 tot 18.00 uur, op het circuit Groote Woldweg – Winterdijk – Driemerkenweg in Oosterwolde.
 • Tevens wordt ontheffing verleend op het verbod om een omroepinstallatie te gebruiken tijdens de “demo classics Oosterwolde”. Deze ontheffing geldt op zaterdag 3 oktober 2020 van 08.00 tot 18.00 uur. (1032534 - 4 maart 2020)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Middeldijk 37 in Hattemerbroek, gedeeltelijk slopen van het hoofdgebouw en het verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000092 - 27 februari 2020).
 • Verlengde Meidoornstraat 11 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000096 - 28 februari 2020).
 • Van Pijkerenlaan 31 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000100 - 3 maart 2020).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Broekerenk 10 in 't Loo, starten van een bedrijf (ambachtelijk meubelmaker) (0269202000101 - 1 maart 2020).
 • Rendementstraat 11A in Hattemerbroek, starten van een bedrijf (Stickermaster) (0269202000102 - 2 maart 2020).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.