Bekendmakingen week 14

Verkeersbesluit

Laadpunt voor elektrische en hybride voertuigen

 • Burgemeester en wethouders hebben besloten om een laadpunt voor elektrische en hybride voertuigen te laten plaatsen op het parkeerplein voor ’t Veld 89 in Wezep. Daartoe worden twee parkeerplaatsen toegewezen als parkeerplaats voor deze voertuigen tijdens het opladen.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Mheneweg Zuid 34 in Oldebroek, vervangen van bijgebouwen (0269202100171 - 27 maart 2021).
 • Looweg 47 R1 in 't Loo, plaatsen van een container met biovergister (0269202100170 - 26 maart 2021).
 • Stationsweg 85 in Wezep, kappen van een eik (0269202100172 - 29 maart 2021).
 • Hogenbrinkweg 25 in Oldebroek, bouwen van een woning met bijgebouw (0269202100174 - 29 maart 2021).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Duivendansweg 4B in Wezep, tijdelijk wonen in een bijgebouw (0269202100057 - 26 maart 2021).
 • Ottenweg 20 in Oldebroek, plaatsen van een stacaravan voor tijdelijke bewoning (0269202100037 - 29 maart 2021).
 • Mheneweg Noord 21 in Oosterwolde, plaatsen van een bijgebouw (0269202100087 - 29 maart 2021).
 • Sint Nicolaasplein 15 in Oosterwolde, bouwen van het Multifunctioneel Centrum Hart van Oosterwolde (0269202000624 - 29 maart 2021).
 • Stationsweg 96 in Wezep, bouwen van een bijgebouw (0269202100142 - 30 maart 2021).
 • Warmtekrachtstraat 6 in Hattemerbroek, plaatsen van een hekwerk (0269202100080 - 29 maart 2021).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Ottenweg 41 in Oldebroek, uitbreiden van de woning (0269202000645 - 31 maart 2021).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Eekterweg 34 in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100176 - 29 maart 2021).
 • Zwarteweg 101 in Oosterwolde, slopen van de woning met bijgebouwen en verwijderen van asbesthoudende materialen  (0269202100175 - 26 maart 2021).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.