Bekendmakingen week 1

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Zwarteweg ongenummerd in Oosterwolde, bouwen van het MFC Hart van Oosterwolde (0269202000624 - 23 december 2020).
 • Zwarteweg ongenummerd in Oosterwolde, bouwen van appartementen voor Hart van Oosterwolde (0269202000625 - 24 december 2020).
 • Ottenweg 20 in Oldebroek, uitbreiden van de woning (0269202000627 - 24 december 2020).
 • Rondweg 56 in Wezep, plaatsen van een hekwerk (0269202000626 - 24 december 2020).
 • Koeleweg 15 in Oldebroek, kappen van een kastanjeboom (0269202000628 - 27 december 2020).
 • Rustenburgsweg 57 in Oldebroek, bouwen van een garage (0269202000629 - 27 december 2020).
 • Callunastraat 15 in Wezep, bouwen van een bijgebouw (0269202000631 - 28 december 2020).
 • Bovenheigraaf 69 in 't Loo, bouwen van 6 woningen (0269202000630 - 28 december 2020).
 • van Pijkerenlaan 69 in Oldebroek, plaatsen van een hekwerk (0269202000632 - 28 december 2020).
 • Laanzichtsweg 8A in Oldebroek, plaatsen van een tijdelijke woonunit (0269202000635 - 29 december 2020).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Warmtekrachtstraat 2 in Hattemerbroek, oprichten van een bedrijfspand (0269202000493 - 24 december 2020).
 • Kamplaan 2 in Wezep, uitbreiden/verbouwen van de woning (0269202000579 - 24 december 2020).
 • Mulligenweg 22 in Oldebroek, kappen van 9 dennen, 2 eiken en een berk (0269202000485 - 28 december 2020).
 • Elburgerweg 19 in Hattemerbroek, plaatsen van een reclamebord (0269202000570 - 28 december 2020).
 • Eekterweg 13 en 13B in Oosterwolde, aanleggen van een toegangsweg, het veranderen van een uitrit en het legaliseren van verharding (0269202000349 - 30 december 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende melding brandveilig gebruik

 • Zwarteweg 9 in Oosterwolde, slopen van vier bijgebouwen en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202000633 – 24 december 2020).

Vergunningen

Vergunning speelautomaten 2021

 • Café De Passage, Zuiderzeestraatweg 618, 8091CX Wezep  voor twee speelautomaten (1053101 - 28 december 2020).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.