Bekendmakingen week 13

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Oostendorperstraatweg 79A in Oosterwolde, vergroten van een bedrijfsgebouw (0269202100155 - 18 maart 2021).
 • Schiksweg ongenummerd in Oosterwolde, bouwen van 21 woningen (plan Oosterburgh) (0269202100156 - 19 maart 2021).
 • Molenweg 39 in Wezep, wijzigen van gebruik grond, plaatsen van een stacaravan, veranderen van een inrit, plaatsen van een erfafscheiding en het plaatsen van een bijgebouw (0269202100157 - 19 maart 2021).
 • Schaepmanhof 2 in Wezep, vergroten van een carport (0269202100158 - 21 maart 2021).
 • Prinses Irenelaan 24 in Wezep, kappen van 2 bomen (0269202100160 - 23 maart 2021).
 • Hegenbos 11 in Wezep, plaatsen van een erfafscheiding (0269202100161 - 23 maart 2021).
 • Zuiderzeestraatweg 625 in Hattemerbroek, wijzigen van de bestemming Groen naar Tuin (0269202100162 - 23 maart 2021).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Zuiderzeestraatweg 510 in Wezep, uitbreiden en verbouwen van de bestaande winkelruimte (0269202000613 - 22 maart 2021).
 • van Pijkerenlaan 69 in Oldebroek, plaatsen van een hekwerk en een overkapping (0269202000632 - 19 maart 2021).
 • Groote Woldweg 78 in Oosterwolde, aanleggen van een paardenbak (0269202100045 - 24 maart 2021).
 • Zwarteweg 62 in Oosterwolde, plaatsen van twee dakkapellen (0269202100135 - 22 maart 2021).
 • Bongersweg 2 in  't Loo, aanleggen van een in-/uitrit (0269202100136 - 23 maart 2021).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Rendementstraat 25  in Hattemerbroek, bouwen van een bedrijfspand met inpandige magazijnstellingen, opslagcontainers, hekwerk, lichtmasten, trafostation en het aanleggen van uitritten (0269202000614 - 23 maart 2021).

Evenementen

Geluidsontheffing

 • Aan mevrouw S.J. Wessels - Stouwdam, namens Sportvereniging SOS, wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek en / of een omroepinstallatie te gebruiken tijdens danslessen / buitensporten, op het terrein tussen van Sytzamalaan 1BG en 3 BG in Oldebroek, gedurende de periode dat de COVID maatregelen van toepassing zijn. De tijden zijn als volgt: dinsdagen van 15.30 tot 20.30 uur, woensdagen van 17.30 tot 20.30 uur en donderdagen van 18.00 tot 19.00 uur (1059672 – 23 maart 2021).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Zuiderzeestraatweg 506 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100163 - 19 maart 2021).
 • Leliestraat 21, 22, 24, 26 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100164 - 19 maart 2021).
 • Ribesstraat 5 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100165 - 24 maart 2021).
 • Lijsterbesstraat 14 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100166 - 23 maart 2021).
 • Cotoneasterstraat 40 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100167 - 24 maart 2021).
 • Ribesstraat 15 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269202100168 - 24  maart 2021).

Melding uitweg

 • Mandenmakersweg 17 in Wezep, aanleggen van een uitrit (0269202100084 - 22 maart 2021).

Vergunningen

Standplaatsvergunning

 • Aan Cor Veldhoen Eten & Wonen wordt een vergunning verleend voor het innemen van een incidentele standplaats op het parkeerterrein aan de Zwarteweg 15 in Oosterwolde. Deze standplaatsvergunning is geldig op 5 en 27 april, 13 en 24 mei 2021, telkens van 13.00 tot 18.00 uur, voor de verkoop van frites, snacks en frisdranken (1059513 –  22 maart 2021).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.