Coronavirus

Informatie over het coronavirus, de maatregelen die gelden en ondersteuningsmogelijkheden voor ondernemers.

 • Informatie over het coronavirus

  Het coronavirus heeft grote gevolgen gehad, ook in de gemeente Oldebroek. En ook nu is het virus nog niet helemaal weg. De Rijksoverheid neemt nog steeds maatregelen. Op deze pagina leest u onder andere wat dat betekent voor onze dienstverlening.

 • Informatie over coronavirus voor ondernemers

  Het coronavirus heeft grote gevolgen, zeker ook voor ondernemers. Op deze pagina leest u welke regelingen er zijn om ondernemers te ondersteunen.

 • Veelgestelde vragen

  Veelgestelde vragen over onze dienstverlening. Hou deze pagina in de gaten, het wordt continu bijgewerkt.

 • Geldzorgen vanwege coronacrisis

  De coronacrisis heeft financiële gevolgen die voor iedereen voelbaar zijn. Heeft u te maken met (dreigende) financiële problemen? Wacht dan niet tot u al in de problemen zit. Vraag op tijd om hulp of ondersteuning, daar beperkt u mogelijk de schade mee.

 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen en kunt u daardoor noodzakelijk kosten zoals woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.

 • Subsidie Vangnet C-19

  Instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen financiële steun vanuit de gemeente aanvragen als zij schade hebben geleden door de uitbraak van het coronavirus.

 • Ontheffing coronawet

  Vanaf 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19; de coronawet. Hierin staan landelijke maatregelen tegen corona. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de burgemeester een ontheffing geven.