Coronavirus

Informatie over het coronavirus, de maatregelen die gelden en ondersteuningsmogelijkheden voor ondernemers.

 • Informatie over het coronavirus

  Het coronavirus heeft grote effecten, ook binnen de gemeente Oldebroek. De Rijksoverheid neemt veel maatregelen om het coronavirus in te dammen. Op deze pagina leest u onder andere welke invloed deze maatregelen hebben op onze dienstverlening.

 • Informatie over coronavirus voor ondernemers

  Het coronavirus heeft grote gevolgen, zeker ook voor ondernemers. Op deze pagina leest u welke regelingen er zijn om ondernemers te ondersteunen.

 • Veelgestelde vragen

  Veelgestelde vragen over onze dienstverlening. Hou deze pagina in de gaten, het wordt continu bijgewerkt.

 • Geldzorgen vanwege coronacrisis

  De coronacrisis heeft financiële gevolgen die voor iedereen voelbaar zijn. Heeft u te maken met (dreigende) financiële problemen? Wacht dan niet tot u al in de problemen zit. Vraag op tijd om hulp of ondersteuning, daar beperkt u mogelijk de schade mee.

 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen en kunt u daardoor noodzakelijk kosten zoals woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.

 • Subsidie Vangnet C-19

  Instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen financiële steun vanuit de gemeente aanvragen als zij schade hebben geleden door de uitbraak van het coronavirus.

 • Ontheffing coronawet

  Vanaf 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19; de coronawet. Hierin staan landelijke maatregelen tegen corona. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de burgemeester een ontheffing geven.