Geldzorgen vanwege coronacrisis

De coronacrisis heeft financiële gevolgen die voor iedereen voelbaar zijn. Heeft u te maken met (dreigende) financiële problemen? Wacht dan niet tot u al in de problemen zit. Vraag op tijd om hulp of ondersteuning, daar beperkt u mogelijk de schade mee.

Gratis hulp Financieel Spreekuur

Door de coronacrisis kunt u te maken krijgen met financiële problemen. Bijvoorbeeld doordat u uw baan verloren bent, u als zelfstandige minder opdrachten kreeg of als ondernemer uw bedrijf overeind probeerde te houden.

Voor de volgende situaties kunt u voor gratis advies terecht bij het Financieel Spreekuur.

 • U loopt op financieel gebied vast en heeft ondersteuning nodig.
 • U heeft moeite met het betalen van de vaste lasten door het verlies van inkomsten.
 • U bent ontslagen en weet niet wat u moet doen.
 • U heeft schulden en wilt hulp bij het oplossen van het probleem.

U neemt contact op met het Financieel Spreekuur door te bellen naar tel. 0525 63 82 00 of stuur een mail naar sociaalteam@oldebroek.nl. Vanwege de coronamaatregelen wordt u zoveel mogelijk telefonisch of digitaal geholpen.

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over geldzorgen door de coronacrisis.

Vraag en antwoord inwoners met geldzorgen

Ik heb een laag inkomen en weinig vermogen. Heeft de gemeente regelingen waar ik gebruik van kan maken?

De gemeente heeft verschillende regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Deze regelingen kunnen u helpen om bepaalde kosten te betalen. Kijk voor een overzicht van de regelingen op www.oldebroek.nl/laaginkomen.

Welke adviezen en tips kan ik gebruiken voor het rondkomen met minder inkomen?

Wilt u zelf kijken naar uw geldzaken, raadpleeg dan de Geldwijzer van het Nibud. Het Nibud biedt een stappenplan om meer inzicht te krijgen en een overzicht van de belangrijkste regelingen.

Mijn gezin kan extra ondersteuning gebruiken. Wie kan me helpen?

Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor een gezin overbelast raakt. Door spanningen, lichamelijke of psychische ziekte of andere stressvolle tijden kan de rek er even uit zijn.

U kunt contact opnemen met het Sociaal Team. Een medewerker gaat met u op zoek naar een manier waarop uw vraag kan worden opgelost. Bijvoorbeeld door te helpen met een aanmelding bij andere zorginstellingen of te kijken hoe u zelfstandig verder kunt. Op werkdagen kunt u bellen naar tel. 0525 63 82 00 of mailen naar sociaalteam@oldebroek.nl.

Hoe zit het met het betalen van belastingen en toeslagen?

Door wijzigingen in uw inkomen kunnen ook uw toeslagen veranderen. U kunt op de website van de Belastingdienst zien of uw toeslagen veranderen door een proefberekening te maken. Uitstel van het betalen van belasting kunt u ook aanvragen via de website van de Belastingdienst. Als u hier hulp bij nodig heeft, kunt u contact opnemen met het Financieel Spreekuur via tel. 0525 63 82 00 of per mail sociaalteam@oldebroek.nl.

Wanneer mag ik gebruik maken van de Voedselbank?

Heeft u weinig geld voor boodschappen en is uw inkomen lager dan het minimumniveau? Dan komt u misschien in aanmerking voor een voedselpakket van de Voedselbank. De voedselpakketten die de voedselbank beschikbaar stelt, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die korte of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket wordt naar het beschikbare budget gekeken, dat de aanvrager te besteden heeft.

U kunt uzelf aanmelden voor een voedselpakket door te bellen naar tel. 0525 62 14 14 of stuur een mail naar info@voedselbankelburgoldebroek.nl. Na aanmelding krijgt u thuis bezoek van een intake-vrijwilliger. Die neemt met u de financiële situatie door. Hoe hoog is uw inkomen en wat zijn uw uitgaven? Hoeveel mensen zijn er in huis? Op basis van de richtlijnen van de landelijke voedselbank komt u wel of niet in aanmerking.

Meer informatie en de voorwaarden leest u op de website van de Voedselbank Elburg Oldebroek.

Er is beslag gelegd op mijn inkomen, wat moet ik nu doen?

Neem contact op met de deurwaarder of de instantie die het beslag heeft gelegd en laat de beslagvrije voet juist vaststellen zodat u uw vaste lasten kunt blijven betalen. Weet u niet wie het beslag heeft gelegd, kijk dan op de website Schuldenwijzer.

Als u hier hulp bij nodig heeft, kunt u contact opnemen met het Financieel Spreekuur via tel. 0525 63 82 00 of per mail sociaalteam@oldebroek.nl.

Ik krijg steeds meer achterstanden in betalingen van vaste lasten en er ontstaan schulden die verhoogd worden met rente en boetes, mag dat zomaar? En hoe ga ik dit oplossen?

U kunt via de website van Consuwijzer uitzoeken of de verhogingen zijn toegestaan. Daarna is het belangrijk om contact op te nemen met ieder bedrijf of instantie waar u een achterstand heeft en leg uw situatie uit. Blijf iedere maand opnieuw contact leggen en vertel of er iets verandert is in uw situatie, vaak is er begrip voor uw verhaal en wordt er dan vriendelijk meegedacht.
 
Als u betalingsachterstanden heeft bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Belastingdienst dan kunt u uitstel aanvragen. Als u hier hulp bij nodig heeft, kunt u contact opnemen met het Financieel Spreekuur via tel. 0525 63 82 00 of per mail sociaalteam@oldebroek.nl.

Vraag en antwoord ondernemers en zzp'ers met geldzorgen

Wanneer kan ik Tozo als ondernemer aanvragen?

Per 1 juli 2021 is de Tozo regeling opnieuw verlengd, ditmaal tot 1 oktober 2021. Vanaf 1 juli kunt  u dan ook een aanvraag indienen, dit kan gedurende de hele 3 maanden met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021.

De Tozo-regeling bestaat uit:

 • een tijdelijke uitkering voor uw bestaanskosten ingaande 1 juli 2021 voor de duur van maximaal 3 maanden. Hierbij wordt het huishoudinkomen aangevuld tot het sociaal minimum (€ 1.541,00 voor echtpaar/samenwonenden ≥ 21 jaar, € 1.078,70 voor alleenstaanden ≥ 21 jaar -peildatum 1/7/2021-) en/of;
 • een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De rente bedraagt 2%, de looptijd maximaal 5 jaar. Voor aanvragen vanaf 1 juni 2020 geldt dat dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

De volgende voorwaarden gelden voor Tozo:

 • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel voor 17 maart 2020.
 • U moet voldoen aan het urencriterium van 1225 werkzaam in de onderneming per jaar.
 • Liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronamaatregelen.
 • U woont in Nederland.
 • Als u een partner heeft dan mag het inkomen niet hoger zijn dan het sociaal minimum.

Lees meer informatie over het aanvragen van Tozo.

Kan ik een Tozo krediet aanvragen en welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?

Het is mogelijk om een Tozo krediet aan te vragen als u aan de voorwaarden voldoet. Aan het krediet zit een maximum verbonden van € 10.157,-. De volgende voorwaarden gelden voor het Tozo krediet:

 • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel voor 17 maart 2020.
 • U moet voldoen aan het urencriterium van 1225 werkzaam in de onderneming per jaar.
 • Liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronamaatregelen.
 • U woont in Nederland.
 • Als u een partner heeft dan mag het inkomen niet hoger zijn dan het sociaal minimum.
 • Het krediet wordt alleen verstrekt wanneer financiering noodzakelijk is als gevolg van de coronacrisis.

Lees meer informatie over het aanvragen van een Tozo krediet.

Wat als ik als ondernemer een financieringsbehoefte heb en mijn bank kan mij niet helpen en ik kom niet voor het Tozo krediet in aanmerking?

U heeft dan de mogelijkheid om als starter of gevestigd ondernemer een beroep te doen op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). U kunt u zich aanmelden voor een informatief gesprek over uw mogelijkheden op de website van het RBZ Zwolle.

Wat als ik niet (meer) in aanmerking kom voor de Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) en met mijn inkomen uit onderneming nog wel onder het sociaal minimum kom?

U heeft dan de mogelijkheid om als starter of gevestigd ondernemer een beroep te doen op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). U kunt u zich aanmelden voor een informatief gesprek over uw mogelijkheden op de website van het RBZ Zwolle.

Welke richtlijnen gelden voor mijn bedrijf?

Kijk voor de richtlijnen op de website van Rijksoverheid of de website van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.