Informatie over coronavirus voor ondernemers

Overzicht van ondersteuningsmaatregelen en een overzicht van websites met de meest actuele informatie voor ondernemers.

De steunmaatregelen die de afgelopen 1,5 jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen zijn gestopt met ingang van 1 oktober 2021. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet zijn verlengd. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het 4e kwartaal.

Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Meer informatie leest u op Rijksoverheid.nl.

Tijdelijke Bbz-regeling

Met de beëindiging van de Tozo-regeling is het bestaande Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) weer het vangnet voor ondernemers met financiële problemen. Heeft u als gevolg van de coronacrisis of de geldende beperkende maatregelen vanaf 1 oktober 2021 nog niet voldoende inkomen om in uw bestaan te voorzien? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de tijdelijke Bbz-regeling voor de periode 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022.

De tijdelijke Bbz-regeling kent ten opzichte van de Tozo een strengere toets. Uw bedrijf moet bijvoorbeeld onder normale omstandigheden levensvatbaar zijn. Daarnaast moet u meer gegevens verstrekken bij de aanvraag.

Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Ondernemers, zzp'ers en verenigingen die betalingsproblemen hebben door het coronavirus kunnen uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen aanvragen. Lees meer over uitstel betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers en verenigingen.

Corona loket Starterscollectief Veluwe

Bent u een startende ondernemer? Dan kunt u met uw vragen terecht bij het Corona loket van Starterscollectief Veluwe.

Coronahulp Regio Zwolle

Meer informatie

  • Neem contact op met het adviesteam van de Kamer van Koophandel via tel. 0800 21 17 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur)
  • Overzicht veelgestelde vragen voor werkgevers en ondernemers op de website van Rijksoverheid.