Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer of zzp’er? En heeft u door het coronavirus financiële problemen gekregen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (Tozo).

Vanuit de Tozo kunt u als zelfstandig ondernemer een beroep doen op 2 voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Zwolle voert de regeling uit voor de gemeente Oldebroek.

Tozo aanvragen bij het RBZ

Tozo

Tozo kunt u aanvragen vanaf 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen. De voorwaarden voor de Tozo zijn:

 • U heeft als gevolg van de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor u een bedrijfskrediet nodig heeft.
 • U bent tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U woont in Nederland.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • Uw bedrijf is economisch nog actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK).
 • U heeft alle noodzakelijke vergunningen.
 • U bent vóór 17 maart 2020 met uw onderneming gestart en staat ingeschreven bij de KVK.
 • U voldoet over 2019 aan het urencriterium.
 • Als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, dan dient u alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren meer dan 50% van de aandelen te bezitten.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet zijn niet op u van toepassing (een uitzondering geldt voor ondernemers die jonger zijn dan 27 jaar en die niet studeren, maar wel aanspraak op studiefinanciering hebben, als zij gaan studeren).

Aanvragen met terugwerkende kracht

De Tozo kan over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Als u in augustus of september 2021 een aanvraag indient, kan dat nog voor de periode vanaf 1 juli 2021.

 

Meer informatie

Meer informatie over de Tozo leest u op Rijksoverheid.nl.