Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer of zzp’er? En heeft u door het coronavirus financiële problemen gekregen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (Tozo).

Vanuit de Tozo kunt u als zelfstandig ondernemer een beroep doen op 2 voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Vanaf 1 oktober 2020 kunt u Tozo 3 aanvragen. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Zwolle voert de regeling uit voor de gemeente Oldebroek.

Tozo aanvragen bij het RBZ

Tozo 3

Tozo 3 kunt u aanvragen vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen. De voorwaarden voor Tozo 3 zijn:

  • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel voor 17 maart 2020.
  • U moet voldoen aan het urencriterium van 1225 werkzaam in de onderneming per jaar.
  • Liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronamaatregelen.
  • U woont in Nederland.
  • Als u een partner heeft dan mag het inkomen niet hoger zijn dan het sociaal minimum.

Aanvragen met terugwerkende kracht

Tozo 3 kan niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Wanneer u bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient dan kunt u de uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf 1 oktober 2020. Dit heeft te maken met de wens om aanvragen verspreid over de aanvraagperiode te laten binnenkomen, zodat piekbelasting van de uitvoering zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.

Het is met ingang van 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

 

Meer informatie

Meer informatie over de Tozo leest u op Rijksoverheid.nl.