Informatie over het coronavirus

Het coronavirus heeft grote effecten, ook binnen de gemeente Oldebroek. De Rijksoverheid neemt veel maatregelen om het coronavirus in te dammen. De maatregelen hebben ook invloed op de dienstverlening van de gemeente. Op deze pagina leest u daar meer over.

Vragen over het coronavirus

 • Kijk eerst op de websites rijksoverheid.nl/coronavirus of www.rivm.nl voor antwoord op veel vragen en actueel nieuws. Deze websites worden elke dag bijgewerkt.
 • Bel 0800 - 1351. Dit is de landelijke informatielijn en elke dag bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.

Gemeentehuis gesloten

Het gemeentehuis is gesloten. U kunt alleen voor spoedaanvragen bij de gemeente terecht. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 0525 63 82 00.

Gemeentewerf blijft geopend

Onze gemeentewerf blijft open (op dinsdag- en vrijdagochtend), maar kom alleen als dat echt nodig is. Komt u toch, houd dan afstand van de medewerkers en andere bezoekers. Onze medewerkers kunnen aanwijzingen geven, maar ze kunnen u helaas niet helpen.

Bereikbaarheid Sociaal Team

Het inloopspreekuur van het Sociaal Team vervalt voorlopig. In plaats daarvan is er een telefonisch spreekuur. Dit is op werkdagen van 10.00 - 12.00 uur. Het telefoonnummer is 0525 63 83 33. Ook voor algemene vragen is het Sociaal Team op werkdagen bereikbaar van 10.00 - 12.00 uur via telefoonnummer 0525 63 83 33.

Het Financieel spreekuur (elke vrijdagochtend in de Brinkhof) komt tijdelijk te vervallen. Voor hulp bij administratie en financiën kunt u contact opnemen met een medewerker van het Sociaal Team tijdens het telefonische spreekuur.

Gemeenteraad

Ook de gemeenteraad heeft besloten om in ieder geval tot 6 april 2020 geen fysieke bijeenkomsten te houden. De geplande commissievergaderingen gaan niet door.

Noodopvang kinderen

De gemeente Oldebroek heeft noodopvang geregeld voor kinderen van ouders die in ‘cruciale beroepsgroepen’ werken. Lees meer over Noodopvang kinderen.

Heeft u een dringende vraag over de noodopvang, neem dan telefonisch contact op via 06 24 77 88 29.

OldebroekCoronahulp

In deze lastige tijd zijn er mensen die wat extra hulp goed kunnen gebruiken. Denk aan ondersteuning van mensen die hun huis niet uit mogen of kunnen, maar ook aan diegene die in deze tijd juist extra moeten werken. Ook zijn er mensen die graag iets voor een ander willen betekenen. Op OldebroekCoronahulp wordt vraag en aanbod van inwoners en organisaties bij elkaar gebracht.

Wat kunt u doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Maandag 23 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal 3 mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni 2020 (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Op de website van Rijksoverheid zijn de aangescherpte en nieuwe maatregelen nader uitgewerkt.

Eerder afgekondigde maatregelen voor onderwijs, horeca en sport blijven ook van kracht.