Noodopvang voor kinderen tijdens sluiting basisscholen en BSO

Vanaf 20 december tot en met 24 december 2021 zijn de basisscholen en de buitenschoolse opvang gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor kinderen van ouders die in een cruciale beroepsgroep werken is noodopvang beschikbaar.

Voor wie is er noodopvang?

Er is noodopvang voor ouders die in een cruciale beroepsgroep werken. Bekijk de lijst met cruciale beroepsgroepen op Rijksoverheid.nl.

Wie verzorgt de noodopvang?

Er wordt noodopvang georganiseerd door de BSO tijdens de reguliere openingstijden. De noodopvang is enkel beschikbaar voor ouders die een contract hebben en voor het aantal uren en dagen dat in het contract afgesproken is. Er moet minimaal 1 ouder in cruciaal beroep werkzaam zijn. Het basisonderwijs levert de noodopvang onder schooltijd.

Opvang kwetsbare kinderen

Voor kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is (kinderen in een kwetsbare positie) geldt dat er een passende oplossing gezocht moet worden als dit gezien de thuissituatie nodig is. Hiervoor kunt u contact opnemen met het CJG Oldebroek (link). Ook hier is het uitgangspunt dat de noodopvang/opvang plaatsvindt op de eigen school/BSO tijdens de reguliere openingstijden.

Vragen of meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via noodopvangkinderen@oldebroek.nl of telefonisch via 0525 63 82 00.