Noodopvang voor kinderen van zorgpersoneel

Vanaf 8 juni 2020 zijn de basisscholen en de buitenschoolse opvang weer volledig open. Voor kinderen van ouders die in de zorg werken is noodopvang beschikbaar in de avonden, nachten en weekenden.

Het gaat het om personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en direct ondersteunende beroepen zoals schoonmaakpersoneel in zieken- en verpleeghuizen. Ook geldt dit voor zorgpersoneel van Defensie (militaire artsen en verpleegkundigen).

Gezinnen waarvan 1 of beide ouders in de zorg werken kunnen een aanvraag indienen. De aanvraag dient u in op de dag voordat u er gebruik van wilt maken, uiterlijk om 12.00 uur. Voor weekendopvang geldt dat u dit uiterlijk vrijdagmiddag om 12.00 uur moet indienen. Hiervoor vult u het aanvraagformulier noodopvang (pdf, 122kb) in en mailt deze naar noodopvang@oldebroek.nl. Buiten kantoortijden kunt u in geval van nood rechtstreeks contact opnemen met SKO via tel. 038 376 23 44.

De mogelijkheid voor noodopvang blijft in ieder geval tot 1 juli 2020 beschikbaar.