Leefgeld inwoners Oekraïne

Inwoners uit Oekraïne die in de gemeente Oldebroek verblijven hebben mogelijk recht op leefgeld. Dat is een financiële vergoeding waarmee u uw dagelijkse behoeften zoals eten, kleding en andere persoonlijke uitgaven kunt betalen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het leefgeld, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent een inwoner van Oekraïne die, door de oorlogscrisis in Oekraïne in 2022, naar Nederland is gevlucht. U verblijft op een (tijdelijke) verblijfplaats in de gemeente Oldebroek.
  • U staat ingeschreven in Basisregistratie Personen (BRP) en beschikt over een Burgerservicenummer (BSN).
  • U beschikt over een Nederlandse bankrekening.

Wijziging per 1 augustus 2022!

Vanaf 1 augustus 2022 gaat de gemeente Oldebroek de leefgeld regeling uitvoeren zoals de wet voor schrijft. De wijziging is dat het leefgeld stopt wanneer iemand werk vindt en zelf inkomen heeft. Als er sprake is van meerdere gezinsleden, stopt alleen het leefgeld van de persoon die werkt, van de andere gezinsleden loopt het gewoon door. In eerste instantie vragen we aan iedereen om zelf door te geven als men werk heeft. Dit kan met het Wijzigingsformulier Leefgeldregeling (Oekraïens) (pdf, 178 kb). Lever dit zo snel mogelijk in bij MFC de Brinkhof of op het gemeentehuis. Mogelijk gaan we in de toekomst steekproeven nemen om te kijken of de bij ons bekende gegevens juist zijn. Als dan blijkt dat er wel inkomen is en dat niet doorgegeven is, heeft dat gevolgen voor het (ontvangen) leefgeld. Alle ontvangers van leefgeld hebben een Nederlandse brief (pdf,162 kb) of een Oekraïense brief (pdf,183 kb) ontvangen van de gemeente met uitleg over de wijziging. 

Aanvraag

U vraagt het leefgeld aan door een van onderstaande aanvraagformulieren in te vullen:

Wij adviseren u om het ingevulde formulier te retourneren in de brievenbus van het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Oldebroek) of de brievenbus van MFC de Brinkhof (Mariënrade 3, Wezep). Hierdoor kunnen wij u sneller van dienst zijn.  

Per post naar het gemeentehuis sturen kan ook: Raadhuisplein 1, 8096 CP, Oldebroek. Het duurt dan wel langer voor uw aanvraag behandeld kan worden.

Wanneer wordt het leefgeld betaald?

De ingangsdatum van het leefgeld is de datum dat u ingeschreven staat in de BRP. De betaaldatum is rond de 2e van de maand. Bijvoorbeeld: het leefgeld over de maand mei, wordt op 2 mei betaald. Het leefgeld van een gezin wordt betaald op de bankrekening van de aanvrager.

Vertrekt u uit de gemeente?

De leefgeldregeling stopt bij de gemeente Oldebroek wanneer u uit onze gemeente vertrekt. De leefgeldregeling stopt per de 1e dag van de maand volgend op uw vertrek. Geef zo snel mogelijk door aan de gemeente dat u vertrekt. Vermeld daarbij per welke datum u vertrekt. Dit kan met het Wijzigingsformulier Leefgeldregeling (Oekraïens) (pdf, 178 kb). Lever dit zo snel mogelijk in bij MFC de Brinkhof of op het gemeentehuis. Als u vertrekt naar een andere gemeente in Nederland kunt u daar opnieuw leefgeld aanvragen.

Zijn er andere wijzigingen?

Wanneer u bijvoorbeeld van de gemeentelijke opvang naar particuliere opvang gaat, is dit van invloed op de hoogte van het leefgeld. Geef zo snel mogelijk door aan de gemeente dat uw situatie wijzigt. Dit kan met het Wijzigingsformulier Leefgeldregeling (Oekraïens) (pdf, 178 kb). Lever dit zo snel mogelijk in bij MFC de Brinkhof of op het gemeentehuis.

Tot wanneer geldt deze regeling?

De huidige regeling geldt voor zover nu bekend tot 1 oktober 2022.