Leefgeld inwoners Oekraïne

Inwoners uit Oekraïne die in de gemeente Oldebroek verblijven hebben mogelijk recht op leefgeld. Dat is een financiële vergoeding waarmee u uw dagelijkse behoeften zoals eten, kleding en andere persoonlijke uitgaven kunt betalen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het leefgeld, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent een inwoner van Oekraïne die, door de oorlogscrisis in Oekraïne in 2022, naar Nederland is gevlucht. U verblijft op een (tijdelijke) verblijfplaats in de gemeente Oldebroek.
  • U staat ingeschreven in Basisregistratie Personen (BRP) en beschikt over een Burgerservicenummer (BSN).
  • U beschikt over een Nederlandse bankrekening.

Aanvraag

U vraagt het leefgeld aan door een van onderstaande aanvraagformulieren in te vullen:

Wij adviseren u om het ingevulde formulier te retourneren in de brievenbus van het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Oldebroek) of de brievenbus van De Brinkhof (Mariënrade 3, Wezep). Hierdoor kunnen wij u sneller van dienst zijn.  

Per post naar het gemeentehuis sturen kan ook: Raadhuisplein 1, 8096 CP, Oldebroek. Het duurt dan wel langer voor uw aanvraag behandeld kan worden.

Wanneer wordt het leefgeld betaald?

De ingangsdatum van het leefgeld is de datum dat u ingeschreven staat in de BRP. De betaaldatum is rond de 2e van de maand. Bijvoorbeeld: het leefgeld over de maand mei, wordt op 2 mei betaald. Het leefgeld van een gezin wordt betaald op de bankrekening van de aanvrager.

Gaat u werken?

De leefgeldregeling stopt wanneer u gaat werken. Geef zo snel mogelijk door aan de gemeente dat u gaat werken. Vermeld daarbij per welke datum u start. Stuur een e-mail naar ua@oldebroek.nl. U ontvangt een bevestiging per e-mail dat de leefgeldregeling is gestopt.

Vertrekt u uit de gemeente?

De leefgeldregeling stopt bij de gemeente Oldebroek wanneer u uit onze gemeente vertrekt. De leefgeldregeling stopt per de 1e dag van de maand volgend op uw vertrek. Geef zo snel mogelijk door aan de gemeente dat u vertrekt. Vermeld daarbij per welke datum u vertrekt. Stuur een e-mail naar ua@oldebroek.nl. U ontvangt een bevestiging per e-mail dat de leefgeldregeling van de gemeente Oldebroek is gestopt. Als u vertrekt naar een andere gemeente in Nederland kunt u daar opnieuw leefgeld aanvragen.

Zijn er andere wijzigingen?

Wanneer u bijvoorbeeld van de gemeentelijke opvang naar particuliere opvang gaat, is dit van invloed op de hoogte van het leefgeld. Geef zo snel mogelijk door aan de gemeente dat uw situatie wijzigt. Stuur een e-mail naar ua@oldebroek.nl.

Tot wanneer geldt deze regeling?

De huidige regeling geldt tot 30 juni 2022. Wanneer de regeling wordt verlengd, wordt u daarover geïnformeerd.