Instructie: inschrijving en plaatsingsformulier ISK Elburg / Oldebroek

Om de inschrijving voor het Voortgezet Onderwijs bij de Internationale Schakelklas (ISK) Elburg / Oldebroek zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen, vragen we u de jongere te helpen bij het verzamelen van documenten en het invullen van het plaatsingsformulier.

Instructie ISK inschrijving

De volgende documenten zijn nodig voor de inschrijving én moeten worden meegenomen naar de afspraak:

Instructie Plaatsingsformulier ISK

De volgende onderdelen op het Plaatsingsformulier ISK dienen ingevuld te worden:

  • gegevens van de leerling
  • gezinssituatie
  • gegevens van de vader en moeder
  • adresgegevens van de vader en moeder
  • overige gegevens
  • vooropleiding
  • bevestiging inschrijving
  • ondertekening van het formulier (handtekening ouder!)