Koffiemoment in de Huiskamer van Wezep

Naar aanleiding van de goed bezochte meedenkavond voor ouders van kinderen/jongeren met ASS en/of een verstandelijke of lichamelijke beperking, is er op dinsdagochtend 7 en 28 mei een koffiemoment gecreëerd.

Ouders van kinderen met een beperking zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Het koffiemoment is in de Huiskamer van Wezep, Meidoornpassage 16. De inloop is van 10:00 uur tot 11:00 uur. Opgeven hiervoor is niet nodig.

Meedenkavond

Op 21 maart 2019 is er een meedenkavond georganiseerd waarbij gekeken werd naar de vrijetijdsbesteding voor deze doelgroep. Vragen als ‘is er genoeg te doen?’ en ‘wat zou er moeten komen?’ kwamen voorbij. Het initiatief van het koffiemoment kwam van verschillende betrokken ouders. Zij gaven aan het prettig te vinden om regelmatig met anderen te kunnen praten over, niet alleen hun kind, maar ook over andere zaken met betrekking tot de gezinssituatie. Mochten de koffiemomenten op 7 en 28 mei goed bezocht worden, dan zal er worden gekeken naar een vervolg.

Informatie

Voor meer informatie over het koffiemoment, aangepast sporten of vrijetijdsbesteding, kunt u contact opnemen met Sanne Visser via svisser@oldebroek.nl of tel. 038 375 86 58.