Koffiemoment in de Huiskamer van Wezep

Naar aanleiding van de goed bezochte meedenkavond voor ouders van kinderen/jongeren met ASS en/of een verstandelijke- of lichamelijke beperking, is er op dinsdagochtend 7 en 28 mei een koffiemoment georganiseerd. Ouders van kinderen met een beperking zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten.

Het koffiemoment is in de Huiskamer van Wezep, Meidoornpassage 16. U bent van harte welkom tussen 10.00 uur en 11.00 uur.

Meedenkavond

Op 21 maart 2019 is er een meedenkavond geweest voor ouders van kinderen/jongeren met ASS en/of een verstandelijke- of lichamelijke beperking. Hierbij is gekeken naar de vrijetijdsbesteding voor deze doelgroep. Verschillende vragen en ideeën kwamen voorbij. Het initiatief van het koffiemoment kwam van verschillende betrokken ouders. Zij gaven aan het prettig te vinden om regelmatig met anderen te kunnen praten over, niet alleen hun kind, maar ook over andere zaken met betrekking tot de gezinssituatie. Mochten de koffiemomenten op 7 en 28 mei goed bezocht worden, dan wordt er gekeken naar een vervolg.

Informatie

Voor meer informatie over het koffiemoment, aangepast sporten of vrijetijdsbesteding, kunt u contact opnemen met Sanne Visser SVisser@oldebroek.nl, 038 375 86 58.

Koffiemoment