Raadsgesprek 8 mei 2019 voor inwoners Oosterwolde

De gemeenteraad nodigt inwoners van Oosterwolde uit voor een raadsgesprek met de leden van de raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. Het onderwerp is het inwonersinitiatief ‘Hart van Oosterwolde, bouwen aan de toekomst’. Dit plan bestaat uit het realiseren van een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) mét een sporthal en dorpshuis op het sportpark de Heughte.

‘Hart van Oosterwolde, bouwen aan de toekomst’ 

Plan Hart van Oosterwolde

De uitwerking van dit inwonersinitiatief kunt u vinden op de website www.hartvanoosterwolde.nl. Hier vertellen de initiatiefnemers meer over leefbaarheid, bundeling van activiteiten en voorzieningen, sportmogelijkheden, financiën, openbare ruimte, parkeervoorzieningen en de ontsluiting.

Het uitgewerkte plan is 7 maart 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. Voordat de raad er een besluit over neemt wil de raad er een raadsgesprek over houden. Tijdens dit raadsgesprek zijn er na een toelichting van het plan drie gesprekstafels om verder te praten over de thema’s verkeer/plein/openbare ruimte, wonen, multifunctioneel centrum zoals die nu zijn uitgewerkt.


Informeel contact tussen raad en samenleving

Het raadsgesprek is bedoeld voor meer en vooral ander, informeler contact van de gemeenteraadscommissies met groepen en betrokkenen bij onderwerpen uit de samenleving. De raadscommissieleden en inwoners krijgen op deze manier de mogelijkheid om in gesprek met elkaar te gaan.


Tijd en locatie

Het openbaar raadsgesprek begint om 19.30 uur in het gemeentehuis van Oldebroek. Inwoners van Oosterwolde zijn van harte uitgenodigd.


Meer informatie

Voor vragen over het raadsgesprek in het algemeen of over het raadsgesprek van 8 mei in het bijzonder kunt u contact opnemen met griffier Hans Tabak, tel. 0525 63 82 00.