Wijzigingen in subsidieregels vanaf 2020

Verenigingen van ten minste 10 leden kunnen jaarlijks subsidies aanvragen voor hun activiteiten. Ieder jaar bekijkt het college van B&W de regelgeving voor alle subsidieaanvragen. De regels zijn opgenomen in het document ‘Nadere regel subsidie’. Het college heeft op 27 augustus 2019 een gewijzigde concept 'Nadere regel subsidie’ vastgesteld.

Hierin zijn de activiteiten omschreven waarvoor vanaf 1 januari 2020 subsidie beschikbaar is en welke voorwaarden er aan verbonden zijn. Op deze concept 'Nadere regel subsidie' kunt u reageren, voordat het college de regels aan de gemeenteraad aanbiedt. Uw reactie wordt betrokken bij de uiteindelijke regel. De gemeenteraad stelt deze uiteindelijke gewijzigde 'Nadere regel subsidie’ vast.

Wijzigingen Nadere regel subsidie

Inhoudelijk zijn de volgende wijzigingen aangebracht ten opzichte van de Nadere regel subsidie 2019:

  • Artikel 6 Volksfeesten: basisbedrag verhoogd naar € 1000,- (raadsbesluit 29 mei 2019).
  • Artikel 7 Jeugd: aangevuld dat activiteiten die gesubsidieerd worden dienen te passen in het gemeentelijke jeugdbeleid.
  • Artikel 8 Voor- en vroegschoolse educatie: Verschillende wijzigingen volgend op gewijzigde landelijke wet- en regelgeving. Voorwaarden voor verantwoording daarop volgend ook gewijzigd.
  • Artikel 12 Oldebroek voor Mekaar: lid 3, a gewijzigd naar actueel beleid. Lid 5.1 vervallen, in verband met actueel beleid (zie lid 3a). Lid 6 toegevoegd voor Stichting Oldebroek voor Mekaar.
  • Artikel 28 Minimabeleid-Voedselbank: vervallen, 2019 was het laatste jaar.
  • Artikel 29 t/m 36 worden door het vervallen van artikel 28 nu genummerd 28 t/m 35.

Bekijk het document concept Nadere regel subsidie 2020 (pdf, 494kb). Het ligt ook ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek.

Wilt u reageren?

Iedereen die een subsidie ontvangt of wil aanvragen bij de gemeente Oldebroek kan voor 16 september 2019 schriftelijk of mondeling een reactie geven. Het gaat om subsidies die aangevraagd worden door verenigingen vanaf € 500-. Het gaat dus niet om persoonlijke budgetten.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met team Samenleving via 0525 63 82 00 of bvdbrink@oldebroek.nl. Een schriftelijke reactie kan per post of digitaal aangeleverd worden via bovenstaand e-mailadres. Alle reacties worden meegenomen bij de definitieve vaststelling door het college en de gemeenteraad.