Nieuwbouw IKC De Schaapskooi van start

De bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) De Schaapskooi is woensdag 29 november officieel van start gegaan. Dit gebeurde door de onthulling van het bouwbord. Namens de gemeente Oldebroek was wethouder Liesbeth Vos – van de Weg hierbij aanwezig.

Namens de gemeente Oldebroek was wethouder Liesbeth Vos – van de Weg hierbij aanwezig. Zij sprak de leerlingen, leerkrachten en ouders toe. “Ik wens de kinderen een veilig, vertrouwd en warm onderkomen toe. Net als een schaap zijn thuis heeft in de schaapskooi.” 

Locatie

IKC De Schaapskooi komt op de hoek Veluwelaan – Verlengde Meidoornstraat en bestaat uit de voormalige Goede Herderschool en Oranjeschool. Romi gaat in het IKC kinder- en peuteropvang aanbieden. Het nieuwe schoolgebouw heeft ruimte voor circa 270 leerlingen. De verwachting is dat De Schaapskooi na de herfstvakantie van 2018 het nieuwe gebouw betrekt.

De bouw van IKC De Schaapskooi is de eerste van de drie IKC’s die in Wezep worden gerealiseerd. De andere twee IKC’s zijn IKC Zuidwest (De Bron en De Meidoorn) en IKC Wezep-Noord (De Rank, De Uilenhorst en het Agnieten College). Voor de vorming van dit laatste IKC wordt De Rank naar Wezep-Noord verplaatst.

Samenwerken 

De komst van de IKC’s zijn een uitvloeisel van de Toekomstvisie. Deze visie is opgesteld door de schoolbesturen in Oldebroek en in 2014 door de gemeenteraad goedgekeurd. De schoolbesturen hebben in de visie aangegeven dat hun scholen onderwijskundig en organisatorisch meer gaan samenwerken. Ook is het hun ambitie dat de kinder- en peuteropvang en het basisonderwijs in één gebouw komen. De gemeente ondersteunt deze ontwikkelingen door het financieren van de nieuwbouw voor de drie IKC’s.

 

Uitgelicht