Kappen van laan- en straatbomen in de gemeente Oldebroek

In januari en februari 2020 kapt de gemeente Oldebroek een aantal laan- en straatbomen. Een gecertificeerd boomveiligheidscontroleur heeft aangegeven dat kappen bij een aantal bomen noodzakelijk is.

Reden hiervoor is de slechte vitaliteit en gevaarzetting. Door de droge zomers van afgelopen jaren is de conditie van veel bomen er op achteruit gegaan. Ze zijn dood of gevaarlijk door het afsterven van de kroon. Ook gaan wij een aantal eiken kappen ter voorkoming van een hoge plaagdruk van de eikenprocessierups. Dit doen we met name bij bejaardenwoningen en scholen.

Nieuwe bomen

In totaal zijn er drie kapaanvragen die te maken hebben met bovenstaande redenen. Waar mogelijk planten wij nieuwe bomen. Vanwege ondergronds ruimtegebrek is dit helaas niet overal mogelijk. Daarom verdeelt de gemeente 100 bomen onder inwoners die hun tuin willen vergroenen. U kunt zich voor het project ‘Boom in eigen voortuin’ aanmelden bij Johan Fidder, via mail jfidder@oldebroek.nl. Aanmelden kan tot zondag 15 december 2019. Met dit project wil de gemeente proberen om de leefomgeving van zijn bewoners zo groen mogelijk te houden.

Verkeersoverlast

Sommige wegen zijn geheel of gedeeltelijk afgesloten tijdens de werkzaamheden om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen. Dit geeft enige verkeersoverlast en daarvoor vragen wij uw begrip.

Overzicht bomenkap

Op de kaplijsten ziet u welke bomen er gekapt worden in 2020.

Voor vragen kunt u contact op nemen met Johan Fidder, via mail jfidder@oldebroek.nl.