Marktinformatiedag voor leveranciers van sanitaire voorzieningen

Voor geïnteresseerde potentiële leveranciers van sanitaire voorzieningen, wordt een marktinformatiedag gehouden op het gemeentekantoor van de gemeente Heerde op vrijdag 13 december 2019.

Op deze dag vertellen de gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek (H2O) over de ambities met de circulaire aanbesteding van sanitaire voorzieningen. Deze wijze van aanbesteden is voor de H2O gemeenten nieuw. Ook voor leveranciers uit de betreffende branche is deze manier van aanbesteden nog geen gesneden koek. Daarom wordt tijdens deze marktinformatiedag het proces uitgelegd van Rapid Circular Contracting.

Ontmoeten en netwerken

De marktinformatiedag biedt de mogelijkheid andere leveranciers te ontmoeten, te netwerken en wellicht een aanzet te geven voor samenwerkingsverbanden. Ook worden de consequenties uitgelegd, die deze manier van aanbesteden met zich meebrengt. De manier waarop leveranciers zullen inschrijven bij de aankomende aanbesteding of de samenstelling vormen van een eventuele consortium, is naar verwachting anders dan bij traditionele aanbestedingen.

Huidig contract loopt af

Het contract met de huidige leverancier voor de levering van sanitaire voorzieningen loopt af in 2020. De gemeenten zoeken een externe samenwerkingspartner om een nieuwe overeenkomst mee te sluiten, die circulariteit heeft ingebed in haar organisatie. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie verschaft over de voorgenomen looptijd van de overeenkomst en de aanbestedingsprocedure.

Circulaire aanbesteding

De H2O-gemeenten hebben de ambitie om op diverse fronten duurzaam te handelen. Door middel van een circulaire aanbesteding wordt aan de markt gevraagd om samen met de gemeenten de beste oplossing te bedenken voor circulariteit bij dit onderwerp. Er wordt een beroep gedaan op de expertise van de markt, hun creativiteit en innovatievermogen. Waar in een traditionele aanbesteding een oplossing wordt geselecteerd, wordt bij deze methode een partner geselecteerd om de doelen mee te realiseren.

Aanmelden marktinformatiemiddag

De marktinformatiemiddag is op vrijdag 13 december 2019 vanaf 10.00 uur op het gemeentekantoor van de gemeente Heerde, Eperweg 5. Er wordt een mini workshop georganiseerd en rond 13.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten met een lunch. Aanmelden kan via e-mail o.v.v. ‘Aanmelding marktinformatiedag Sanitaire Voorzieningen’: gemeente@heerde.nl tot uiterlijk woensdag 11 december 2019, 16.30 uur. Vermeld in uw aanmelding uw naam en functie, de naam van uw organisatie en met hoeveel personen u wenst deel te nemen.  

Graag tot dan!